Lewiatan: zamawiający zobligowani do waloryzacji kontraktów

Rada Dialogu Społecznego wzywa zamawiających do przeprowadzenia procesu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych o koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń. Sprzeciwia się akceptowaniu zaniżonych kosztów realizacji zamówień publicznych, w tym kosztów pracy bez względu na formę jej wykonywania.

Rada Dialogu Społecznego (RDS) uchwaliła jednogłośnie stanowisko w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy. Rada, której członkiem jest Konfederacja Lewiatan wzywa zamawiających do przeprowadzenia procesu waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych o koszty wynikające ze wzrostu wynagrodzeń osób przyjmujących zlecenie i świadczących usługi. Za uchwałą opowiedzieli się zarówno przedstawiciele rządu, związków zawodowych, jak i pracodawców.

Rada wzywa do nieprzedłużania bez uzasadnienia negocjacji w sprawie dostosowania kwot wynagrodzeń w ramach trwających zamówień publicznych do zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. RDS sprzeciwia się praktykom polegającym na akceptowaniu w ramach zamówień publicznych zaniżonych kosztów realizacji zamówienia, w tym kosztów pracy bez względu na formę jej wykonywania.

Według przekazanego przez Lewiatan stanowiska wzywa się również do zagwarantowania odpowiednich budżetów szpitali w celu właściwej realizacji ustaw: PZP, o minimalnym wynagrodzeniu i stawce 13 zł. Zarezerwowanie środków finansowych w budżecie jest kluczową kwestią dla prawidłowego funkcjonowania placówek służby zdrowia w kolejnych latach – w tym zachowania płynności wykonywania trwających zleceń, a także utrzymania poziomu jakości usług.

Kolejny wzrost kosztów pracy w ramach zamówień publicznych – po ozusowaniu umów cywilnoprawnych – spowoduje podniesienie wydatków na obsługę zleceń w ramach zamówień publicznych, wedle wstępnych obliczeń, o ok. 25 proc. Jednostki opieki zdrowotnej – korzystające z zewnętrznych firm świadczących usługi sprzątania czy dostarczających posiłki do szpitali – muszą być na to gotowe. Odpowiedzialność spoczywa również na Ustawodawcy – powinnością jest zagwarantowanie na ten cel środków w budżecie jednostek mu podległych. Jednym z kluczowych zamierzeń nowelizacji przepisów jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia bez negatywnego wpływu na poziom zatrudnienia oraz jakość realizacji zleconych zadań. Służy temu obowiązkowa waloryzacja kontraktów – spoczywająca na szpitalach jako Zamawiających, nie zaś na podmiotach świadczących usługi

– mówi Marek Kowalski, przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert Lewiatana.

W świetle zmian w przepisach wchodzących w życie 1 stycznia 2017 roku – które podnoszą płacę minimalną do 2.000 zł oraz ustanawiają najniższą stawkę godzinową na poziomie 13 zł – nieodzowne jest dostosowanie długoterminowych kontraktów obowiązujących w ramach zamówień publicznych do zwiększonych kosztów realizacji zleceń. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów na podstawie obowiązującego prawa wykonawcy muszą mieć zagwarantowaną waloryzację umów oraz stawek za wykonywanie świadczeń.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater