Lewiatan: Wspólna deklaracja biznesu z Polski i Niemiec

Europa, która przemawia jednym głosem i rozwija się wewnętrznie, nie pozbawia nas tożsamości narodowych. To różnorodność czyni ją silną, i chcemy, aby tak pozostało. Tym ważniejsze jest, aby akceptacja dla Unii nie została podważona nadmierną ingerencją w codzienne życie obywateli. „Wielka w wielkich sprawach, mała w małych sprawach” – to właściwe motto! Sprawy, które moż­na lepiej załatwić na szczeblu krajowym, należy pozostawić w kompetencji państw członkowskich – napisali we wspólnej deklaracji przedstawiciele organizacji pracodawców z Niemiec i Polski: BDI, BDA i Konfederacji Lewiatan.

Deklaracja została podpisana przez przedstawicieli biznesu z Polski i Niemiec na zakończenie Polsko – Niemieckiego Szczytu Biznesu „Razem na rzecz lepszej Europy”, który odbywał się w Warszawie z okazji 25 rocznicy podpisania Traktatu o Przyjaźni i Dobrym Sąsiedztwie.

Polsko-niemieckie pojednanie jest faktem i sukcesem, z którego doświadczeń mogą czerpać inni. Dzisiejszy szczyt jest tym bardziej powodem do dumy, gdyż to my, świat ludzi biznesu, inaugurujemy nim, w obecności polityków z naszych państw, ciąg wydarzeń polityczno- gospodarczych na poziomie państwowym, które w rocznicę Traktatu pozwolą spojrzeć na nowo na nasze wspólne relacje i wyznaczyć ich ramy rozwoju w przyszłości

– powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

W czasie Szczytu zarząd Konfederacji Lewiatan uhonorował Wolfganga Schäuble, ministra finansów Niemiec, nagrodą specjalną za wybitne osiągnięcia w dziele integracji europejskiej, szczególnie w umacnianiu i stabilizowaniu strefy euro. Gość z Niemiec, dziękując za wyróżnienie powiedział, „że nie wyobraża sobie Europy bez Polski”.

Nie byłoby zjednoczenia Niemiec bez zgody Polski. Niemcy o tym pamiętają. Europa przetrwa kryzys i będzie się dalej integrowała. Ścisła współpraca gospodarcza przełoży się na pogłębienie relacji politycznych. Każdy kraj ma prawo samodzielnie decydować, czy chce integrować się szybciej, czy wolniej, czy też woli trochę poczekać. Wszystko powinno się odbywać na zasadzie dobrowolności

– dodał minister finansów Niemiec.

Uczestniczący w spotkaniu Paweł Szałamacha, minister finansów podkreślił, że w przyszłym tygodniu bez względu na wyniki referendum w sprawie pozostania Wielkiej Brytanii w UE, obudzimy się w nowej rzeczywistości.

Zmieni się sposób funkcjonowania UE i jej instytucji. Dotychczasowy model integracji budzi coraz większy sprzeciw i niezadowolenie społeczeństw. Bruksela sama dostarcza coraz więcej argumentów przeciwnikom integracji, chociażby swoim postępowaniem wobec naszego kraju. Polska pragnie współpracy z Niemcami, będziemy budować wspólnotę interesów z naszym zachodnim sąsiadem na partnerskich relacjach

– powiedział Paweł Szałamacha.

Gościem specjalnym Szczytu był Timothy Snyder, prof. Uniwersytetu Yale, który mówił o integracji europejskiej.

W panelu biznesu poświęconym polsko – niemieckiej współpracy dwustronnej uczestniczyli przedsiębiorcy, m.in. z firm Robert Bosch, Ergis, Metro AG, natomiast w panelu prezydentów organizacji pracodawców ich szefowie z Niemiec i Polski.

W Polsko-Niemieckim Szczycie Biznesu brało udział ponad 300 przedsiębiorców, polityków z kraju i z zagranicy, m.in. z BDI (Federacja Niemieckiego Przemysłu) i BDA (Konfederacja Niemieckich Związków Pracodawców).

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater