Lewiatan: W 2016 roku wzrost gospodarczy wyniesie 3,6-3,7 proc., a bezrobocie ok. 9 proc.

W 2016 r. mamy szanse na wzrost PKB na poziomie 3,6-3,7 proc. Podstawą wzrostu gospodarczego będzie spożycie indywidualne wspierane stabilną sytuacją na rynku pracy i rosnącymi wynagrodzeniami. Pracodawcy będą się obawiać utraty dobrych wykwalifikowanych pracowników, a także zaoferują więcej tym, których będą chcieli zatrudnić. Z tego powodu w przyszłym roku możemy spodziewać się rosnącej presji płacowej i przyspieszającego wzrostu kosztów pracy na poziomie przekraczającym realnie 4% r/r, a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyraźnie przekroczy 4 tys. zł -” uważa Konfederacja Lewiatan.

Trzeba pamiętać o wzroście płacy minimalnej do 1850 zł, co podniesie niejako automatycznie wynagrodzenia powyżej tego poziomu. Wsparcie dla wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych to także ponad 17 mld zł z tytułu nowego dodatku na dzieci. Sprzyjać konsumpcji będzie także niska inflacja. W 2016 r. wrócimy bowiem do wzrostu cen towarów i usług, ale sytuacja na globalnym rynku surowców wskazuje, że na poziomie nie wyższym niż 1,0-1,2 proc. Inflację cechować będzie jednak silniejszy wzrost cen żywności niż całego CPI.

Inwestycje przedsiębiorstw średnich i dużych będą rosły w 2016 r. w tempie niższym niż rok wcześniej — na poziomie 5 proc., a nie 12-13 proc. jak w 2015 r. Firmy mają bowiem za sobą dwa lata solidnego inwestowania w środki trwałe, a ponadto będą zapewne czekały z decyzjami inwestycyjnymi do pełnego wyjaśnienia zmian w systemie podatkowym. Trudno ocenić potencjał wzrostu inwestycji w firmach mikro i małych, bowiem ich decyzje inwestycyjne mogą być ograniczane dostępem do zewnętrznego finansowania, w tym szczególnie leasingu w wyniku wprowadzenia podatku od instytucji finansowych. Natomiast ruszyć powinny wreszcie inwestycje finansowane ze środków unijnych. W efekcie łącznie nakłady brutto na środki trwałe powinny wzrosnąć o 6-7 proc.

Pozytywnie na wzrost PKB wpływać będzie także eksport netto. Poprawia się wolno, ale stale sytuacjach w krajach strefy euro, które są naszymi głównymi partnerami handlowymi (ponad 56 proc. eksportu), co oznacza wzrost popytu na tych rynkach. Jednocześnie słaby złoty poprawia efektywność eksportu. Odwrotnie będzie natomiast działał na import_. Eksport powinien wzrosnąć w 2016 r. o 6 proc., a import_ o 4,5-5 proc. W efekcie utrzyma się dodatni wpływ eksportu netto na wzrost PKB.

Rok 2016 będzie rokiem przyspieszonego wzrostu płac, ale nie wyłącznie z powodów rynkowych. Na ten trend będą miały wpływ także czynniki regulacyjne, jak: przyspieszony wzrost płacy minimalnej (do poziomu 1850 zł brutto), oskładkowanie zbiegów umów zleceń. Te zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2016 r. . Prawdopodobnie rok 2016 będzie rokiem wzmożonej aktywności w zakresie zmian w prawie pracy, co wynika z deklaracji rządu.

Generalnie w 2016 r. należy się spodziewać wzrostu zatrudnienia na poziomie co najmniej 1%. Najszybciej zatrudnienie powinno rosnąć w sektorach produkcja przemysłowa i budownictwo. Wyraźną skłonność do zwiększania zatrudnienia widać także w handlu detalicznym i hurtowym. Umiarkowany optymizm dotyczy natomiast sektora transport, logistyka i komunikacja, branży restauracyjnej i hotelarskiej, a także w finansach, ubezpieczeniach i nieruchomościach. Wzrost zatrudnienia można oczekiwać także w usługach dla biznesu, zwłaszcza w outsourcingu oraz częściowo w usługach dla ludności. Najgorzej wypadają sektory energetyka, gazownictwo, wodociągi oraz kopalnie i przemysł wydobywczy. Przy spodziewanym wzroście zatrudnienia mielibyśmy szansę na zamknięcie 2016 r. ze wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego na poziomie ok. 9%, ale okresowo w ciągu roku stopa bezrobocia spadnie nawet poniżej 8%.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater