Lewiatan: Sukces pracodawców. Inwestorów z państw OECD nie obejmą przepisy o ochronie firm przed przejęciem

  • Prezydent podpisał już ustawę o tarczy 4.0, która zawiera przepisy  dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem.
  • Po apelach Rady Przedsiębiorczości, w tym Konfederacji Lewiatan, parlamentarzyści zgodzili się, aby ograniczeniom nie podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
  • Pracodawcy oczekują nowelizacji  ustawy o firmach strategicznych.

Nowe przepisy, mimo że nieco złagodzone, w dalszym ciągu stanowią  ryzyko dla gospodarki. Nieprecyzyjne zapisy co do mechanizmów ochrony oraz liczby „chronionych” branż wydłużą okres planowania biznesowego, a w pewnych sytuacjach mogą nawet sparaliżować inwestycje.

Na szczęście, dzięki wysiłkom pracodawców skupionych w Radzie Przedsiębiorczości udało się zmodyfikować pierwotny projekt ustawy. Najpierw dotyczył on bowiem inwestycji firm spoza UE. W ostatecznej wersji ograniczenie obejmuje przedsiębiorstwa spoza OECD.

– Cieszymy się, że lista państw została zawężona.  Oczekujemy jednak, że wkrótce nastąpi nowelizacja  ustawy tak, by uspójnić ją z inną już wcześniej chroniącą strategiczne firmy. Liczymy na nowelizację ustawy o firmach strategicznych. Dobrze byłoby, by nowy akt obejmował jedynie naprawdę najważniejsze dla państwa przedsiębiorstwa i dziedziny gospodarki  – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater