Lewiatan: Rok 2019: o czym marzą przedsiębiorcy?

Ważne dla firm: Przedsiębiorcy bardzo chcieliby, aby w przyszłym roku wzrosła aktywność zawodowa Polaków, co pozwoliłoby załagodzić braki pracowników.

 

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

Nadchodzący nowy rok skłania do refleksji i podsumowań, ale też zachęca do spojrzenia naprzód. Sobie i innym składamy życzenia wysokiego i stabilnego wzrostu oraz towarzyszącemu mu trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. Aby mogły się one ziścić, 2019 powinien stać się rokiem:

  • wysokich inwestycji prywatnych (co najmniej tak wysokich jak czeskie), dzięki którym wzrost gospodarczy będzie miał stabilne podłoże;
  • wysokiej aktywności zawodowej Polaków, która pomoże zniwelować wpływ niekorzystnej struktury demograficznej bez uzależnienia od pracy imigrantów;
  • doskonałego dopasowania między pracownikami i pracodawcami, skutkującego niską zmiennością kadr oraz wyższymi płacami i samorealizacją pracowników;
  • nowoczesnego miksu energetycznego, by korzystać z postępu technologicznego i spadających cen pozyskiwania energii;
  • dobrostanu naszych sąsiadów, bo ich dobra koniunktura to nasz popyt na produkty i usługi, a także rosnącej rozpoznawalności Polski jako producenta;
  • struktury wsparcia Unii Europejskiej zorientowanej na rozwój, zamiast petryfikowania niekorzystnych zjawisk;
  • mniejszej biurokracji i sprawnej współpracy z administracją, by aktywność, kreatywność i innowacyjność skupiać na sprawach najważniejszych;
  • stabilnego prawodawstwa wysokiej jakości, niezmiennie sprzyjającemu wszystkim uczestnikom życia publicznego;
  • polityki publicznej i dialogu społecznego tworzących przyjazny klimat dla przedsiębiorczości.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater