Lewiatan: Rada ds. kompetencji zadba o kadry dla motoryzacji

18 września zainaugurowała działalność Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, z uwzględnieniem elektromobilności. Jej celem będzie przygotowanie zmian w systemie kształcenia i podnoszenia kompetencji w branży motoryzacyjnej. Inicjatorami powołania Rady są Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, członek Konfederacji Lewiatan, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i  Polska Izba Motoryzacji.

– Naszym zadaniem jest połączenie biznesu i edukacji, aby zapewnić w przyszłości kształcenie osób o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Działając razem: przemysł, rząd, samorządy, rodzice i młodzież, stworzymy system edukacji zawodowej zapewniający wykształcenie pożądanych przez polską gospodarkę fachowców w sektorze motoryzacyjnym – powiedział Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, w czasie konferencji „Nowe kompetencje na nowe czasy”, która odbyła się w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Kilkudziesięciu ekspertom, przedstawicielom nauki, rynku pracy i administracji z całej Polski wręczono nominacje na członków Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym. Będą oni badać, analizować potrzeby rynku motoryzacyjnego i rekomendować systemowe zmiany w edukacji. Wypracują rozwiązania, które pozwolą dopasować system kształcenia do zapotrzebowania sektora. Przewodniczącym Rady został Henryk Michalik.

– Cieszę się, że przemysł motoryzacyjny chce zadbać o swoją przyszłość. Bez kompetentnych pracowników trudno myśleć o dynamicznym rozwoju. Branża musi zbudować taki system podnoszenia kwalifikacji, który będzie sprzyjał zwiększaniu produktywności – stwierdził Jan Filip Staniłko, dyrektor departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji zwrócił uwagę na coraz większy deficyt  pracowników. – Naszym zadaniem jest wypracowanie nowych kwalifikacji, tak aby za kilka lat przyszli pracownicy mieli już niezbędne kompetencje. Chcemy też zmieniać kompetencje obecnych pracowników – dodał.

Z kolei Małgorzata Mrozińska – Kruk, dyrektor departamentu kadr w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, podkreśliła, że postęp technologiczny, rozwój sztucznej inteligencji, zmiany demograficzne, wpływają na aktywność zawodową. Dlatego wyzwaniem jest przygotowanie pracowników do zmian zachodzących w gospodarce.

W czasie konferencji zaprezentowano również najlepsze praktyki w szkolnictwie branżowym, m.in. programy szkolnictwa branżowego w Opel Manufacturing Poland, VW – Poznań, Wielton.

Projekt utworzenia Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym jest dofinansowany

z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater