Lewiatan: Rada Dialogu Społecznego podsumowała 2016 rok

Rada Dialogu Społecznego zatwierdziła sprawozdanie z działalności w 2016 roku. Największym sukcesem było uzgodnienie minimalnej stawki godzinowej, wprowadzenie zmian w Kodeksie pracy mających na celu likwidację nadużyć wynikających z możliwości podpisywania umowy o pracę do końca pierwszego dnia zatrudnienia, wpłynięcie na kształt prawa zamówień publicznych i upowszechnienie stosowania klauzul społecznych.

– Niestety uzgodnienia trójstronne należą do rzadkości. Na 18 takich uchwał RDS przyjętych w 2016 r., tylko jedna miała charakter merytoryczny. Pozostałe dotyczyły spraw organizacyjnych. W formule dwustronnej natomiast, pomiędzy stroną pracowników i pracodawców udało się wypracować 21 uchwał, 15 z nich dotyczyło ważnych spraw społecznych i gospodarczych, w przypadku których związkowcy i pracodawcy uzgodnili, bez udziału rządu potrzebne działania. Część z nich przyniosło pozytywne efekty i doprowadziło do przyjęcia nowych regulacji  – mówi Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Tak stało się w przypadku zmian w Kodeksie Pracy (wydłużenie okresu na odwołanie od wypowiedzenia umowy do 21 dni). Pozytywnie zakończyła się interwencja RDS w sprawach polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego, problemów funkcjonowania polskiego przemysłu cementowego w związku z nierówną konkurencją z producentami cementu z Rosji i Białorusi, czy poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności.

Rok 2016  przyniósł liczne przykłady pomijania przez rząd konsultacji z RDS. Tak było  m.in. w przypadku podatku handlowego, kiedy dopiero interwencja przewodniczącego Rady, podjęta na wniosek Konfederacji Lewiatan, skłoniła ministra finansów do dyskusji na posiedzeniu plenarnym. To, jak trafna i ważna dla strony rządowej może okazać się opinia Rady, pokazuje właśnie stanowisko do rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Zwrócono w nim uwagę na konieczność minimalizacji ryzyka uznania projektu za niezgodny z prawem UE oraz na konsekwencje ewentualnego wprowadzenia tej regulacji. Niestety, rząd zignorował tę opinię, a Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce procedurę nakazującą zawieszenie poboru podatku. Podobnie w przypadku ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, dopiero sprzeciw związków zawodowych i groźba protestów, skłoniły stronę rządową do omówienia ustawy na forum RDS.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater