Lewiatan: Przedsiębiorcy zaniepokojeni projektem ePrivacy

Przedsiębiorcy zaniepokojeni projektem ePrivacy

Obawiamy się wprowadzenia w życie projektu rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej, uchylającego dyrektywę 2002/58/WE (ePrivacy). Nie zapewnia on bowiem elastyczności w zakresie przetwarzania metadanych i nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców – napisali w liście do ministra cyfryzacji: Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polska Izby Informatyki i Telekomunikacji, Startup Poland, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza oraz ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Projekt jest kolejną, po rozporządzeniu RODO, regulacją która w sposób znaczący zmienia zasady przetwarzania danych zarówno osobowych jaki i metadanych, wpływając tym samym na tempo i dynamikę rozwoju innowacyjnego rynku usług online i szeroko pojętych usług cyfrowych. Może on zniweczyć koszty poniesione już w związku z zapewnieniem zgodności z RODO, gdyż w wielu miejscach jest z RODO niespójny, szczególnie odnośnie do zakresu dozwolonych podstaw przetwarzania danych osobowych.

Rozumiemy, że kalendarz wyborczy motywuje Komisję Europejską do podjęcia wszelkich możliwych prób zakończenia negocjacji nad ePrivacy do końca bieżącej kadencji, niemniej jednak uważamy, że priorytety polityczne nie mogą być realizowane kosztem jakości stanowionego prawa. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni obecnym kształtem projektu ePrivacy i nie uważamy, żeby rezultat prac prezydencji bułgarskiej w znaczny sposób ulepszył wyjściowy projekt Komisji Europejskiej i tym samym był dobrą podstawą do kompromisu. Naszym zdaniem projekt jest ciągle niedopracowany, a jego przyjęcie w takim kształcie może się przyczynić do obniżenia poziomu konkurencyjności firm w Polsce i Europie oraz ograniczenia dostępu do wielu usług i treści – napisali przedsiębiorcy.

8 czerwca br. odbędzie się posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, na którym ma być właśnie omawiany projekt rozporządzenia w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (ePrivacy).  Prezydencja bułgarska chce podsumować dokonany w ostatnim półroczu postęp prac i poprosić o wytyczne do dalszych działań.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater