Lewiatan: Przedsiębiorcy ponownie apelują o obniżenie lub zawieszenie czynszów za dzierżawę stacji benzynowych

• Firmy paliwowe, w związku z drugą falą COVID-19, znalazły się w trudnej sytuacji. Drastycznie spadają obroty stacji paliw, szczególnie tych działających w miejscach obsługi podróżnych (MOP-ach) przy autostradach i drogach ekspresowych.
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwo Infrastruktury, po kilku miesiącach negocjacji z firmami paliwowymi, odmówiły udzielenia jakiejkolwiek pomocy przedsiębiorcom.
• Konfederacja Lewiatan ponownie apeluje o obniżenie lub zawieszenie na czas trwania zagrożenia epidemicznego czynszów wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości na stacjach paliw znajdujących się w MOP-ach, którymi zarządza GDDKiA.

Brak reakcji ze strony GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury może doprowadzić do czasowego ograniczenia oferty i utrudnień w funkcjonowaniu głównych korytarzy transportowych.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan cały sektor paliwowy ponownie znalazł się w sytuacji nadzwyczajnej, której nie można było przewidzieć. W związku ze zmniejszeniem ruchu samochodowego i tym samym sprzedaży detalicznej na stacjach paliw, drastycznie zmniejszyły się ich obroty, zwłaszcza przy autostradach i drogach ekspresowych. Nastąpiło gwałtowne pogorszenie warunków ekonomicznych prowadzonych przedsięwzięć, również z uwagi na konieczność ponoszenia stałych kosztów takich jak utrzymanie pracowników, opłata za media, odprowadzanie danin publicznoprawnych. W przypadku stacji paliw zlokalizowanych przy MOP-ach są one często zdecydowanie wyższe od zwykłych stacji miejskich. Dlatego ponownie apelujemy o obniżenie lub zawieszenie na czas trwania zagrożenia epidemicznego czynszów wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości na stacjach paliw.

Dodatkowo ograniczenie oferty restauracyjnej tylko do sprzedaży produktów „na wynos” i zmniejszenie zakupów w sklepach przy stacjach paliw, spowodowało spadek także dochodów ze sprzedaży pozapaliwowej. Sytuacja ta, niezawiniona przez dzierżawców, uniemożliwia im osiąganie przychodów, które byłyby możliwe do uzyskania w normalnych warunkach. Zmieniająca się dynamicznie sytuacja powoduje, że nie jest możliwe dokładne określenie wpływu pandemii na działalność firm paliwowych w perspektywie kolejnych tygodni i miesięcy.

Po kilkumiesięcznych negocjacjach GDDKiA i Ministerstwo Infrastruktury odmówiły udzielenia jakiejkolwiek pomocy przedsiębiorcom prowadzącym stacje benzynowe. Takie postępowanie można w najlepszym przypadku nazwać błędem urzędniczym.
Dlatego też branża paliwowa ponownie zwraca się z prośbą do GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury o pomoc dla tego kluczowego dla gospodarki sektora.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater