Lewiatan: Przedsiębiorcy muszą płacić 13 zł za godzinę pracy

Pierwsze kontrole wskazują, że co piąta firma nie respektuje nowych przepisów dotyczących minimalnej stawki 13 zł za godzinę pracy na zleceniu czy samozatrudnieniu.

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej chce ten stan rzeczy zmienić.

Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Ostrzegaliśmy,  że minimalna stawka 13 zł za godzinę może być trudna do sfinansowania w małych firmach, funkcjonujących w biednych regionach kraju. Skoro jednak została uchwalona to musi być przestrzegana. Nie możemy dopuścić do nieuczciwej konkurencji w wyniku której wygrywać będą przedsiębiorcy najbardziej pozbawieni skrupułów, a nie najbardziej efektywni. Tolerowanie łamania prawa powoduje u nieuczciwych przedsiębiorców poczucie bezkarności i prowadzi do upowszechnienia patologicznych  zachowań. W takiej sytuacji, kontrole przestrzegania prawa są w pełni uzasadnione i przez uczciwych przedsiębiorców oczekiwane.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater