Lewiatan: Przedsiębiorcy liczą na stabilność i przewidywalność polityki pieniężnej

Po złożeniu przysięgi przed Sejmem RP, które odbyło się 21 czerwca 2016 r., prof. Adam Glapiński, objął stanowisko prezesa NBP. Tym samym rozpoczęła się sześcioletnia kadencja nowego prezesa banku centralnego – podało biuro prasowe NBP.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan

Prof. Adam Glapiński, nowo powołany prezes NBP, jest ekonomistą, byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej. W ramach RPP przez 6 lat uczestniczył w podejmowaniu istotnych dla przedsiębiorstw i gospodarki decyzji i mógł obserwować ich skutki. Przedsiębiorcy liczą, że wiedzę tę wykorzysta dla utrzymania stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Przedsiębiorcy liczą na stabilność i przewidywalność polityki pieniężnej.

Zgodnie z ustawą o NBP celem jego działalności jest bowiem „…utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP”. Prezes NBP przewodniczy zarządowi NBP, Radzie Polityki Pieniężnej, jest też członkiem Komitetu Stabilności Finansowej. Ma zatem wszystkie instrumenty do realizacji celu działania NBP. Od niego w dużej mierze zależy kształt polityki pieniężnej w Polsce, stabilność złotego, a także postrzeganie polskiej gospodarki przez inwestorów. Jego decyzje i współdecyzje wpływają na koszt, a pośrednio także dostępność kapitału na polskim rynku, a także oddziałują na kurs złotego do innych walut, a przede wszystkim jego stabilność.

Koszt oraz dostępność kapitału, a także stabilność złotego są jednymi z najważniejszych parametrów działania przedsiębiorstw. A ponieważ przedsiębiorstwa wytwarzają ponad 70 proc. PKB, to czynniki wpływające na ich działanie i decyzje, wpływają także na potencjał rozwojowy polskiej gospodarki, m.in. na inwestycje firm, eksport oraz skłonność do importu.

Prof. Adam Glapiński, nowo powołany prezes NBP, doskonale zna te wszystkie uwarunkowania. Dlatego przedsiębiorcy liczą na stabilną i przewidywalną politykę pieniężną.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater