Lewiatan: Przedsiębiorcy cieszą się z zapowiedzi uwolnienia cen gazu

Rząd zapowiada, że w 2017 roku zniesione będą taryfy na gaz dla przedsiębiorstw, co spowoduje spadek cen gazu dla firm. Konfederacja Lewiatan uważa, że nastąpił znaczący wzrost płynności rynku hurtowego gazu uzasadniający zniesienie obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf gazowych dla największych odbiorców przemysłowych.

Zniesienie taryf na gaz, najpierw dla największych odbiorców, potem dla firm, a w perspektywie 8 lat również dla gospodarstw domowych przewiduje projekt nowelizacji prawa energetycznego, który ministerstwo energii skierowało do uzgodnień i konsultacji społecznych. Od września 2015 r. na Polsce ciąży wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, zgodnie z którym utrzymywanie taryf gazu bez wyznaczenia terminu ich zniesienia jest sprzeczne z prawem unijnym.

Widoczny jest wzrost liczby uczestników działających na rynku gazu i wielkości ich udziałów. Zgodnie z najnowszymi danymi na koniec grudnia 2014 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 141 podmiotów, a 59 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym

– mówi Grzegorz Górski, prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki.

Uczestników rynku gazu stopniowo przybywa i na koniec III kwartału 2015 r. już 165 podmiotów posiadało koncesję na obrót paliwami gazowymi, spośród których 58 aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym.

W porównaniu do lat poprzednich znacznie wzrosła ponadto liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę gazu. Dynamika wzrostu zmian sprzedawcy stanowi kolejny ważny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater