Lewiatan: Przedsiębiorcy chcą skutecznie zwalczać nielegalne treści w Internecie

Popieramy podejmowanie działań zmierzających do skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie – napisała Konfederacja Lewiatan, oceniając Komunikat Komisji Europejskiej, poświęcony zwalczaniu treści nielegalnych w Internecie. Jego konsultacje prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji.

Dyskutując o treściach bezprawnych on-line oraz o roli określonych podmiotów w ich usuwaniu Lewiatan zwrócił uwagę na spojrzenie autorów i wydawców i ich problemy związane ze znalezieniem skutecznych mechanizmów walki z bezprawnymi treściami w Internecie, uwzględniając jednoczenie perspektywę usługodawców, którzy angażują się w zwalczanie tychże treści.

– Z aprobatą przyjęliśmy dostrzeżenie przez Komisję Europejską wielu problemów związanych ze zwalczaniem nielegalnych treści, wśród których warto wymienić unikanie odpowiedzialności za naruszenia przez podmioty spoza UE, długi czas reakcji na zgłoszenia na temat naruszeń czy kwestie niewystarczająco skutecznych mechanizmów ochrony legalnych treści – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W zakresie wykrywania i zgłaszania nielegalnych treści istnieje już szereg rozwiązań zmierzających do tego celu, a wiele platform wprowadziło większość z postulowanych przez Komisję Europejską rozwiązań. Istnieją procedury społecznego flagowania podejrzanych treści, programy współpracy pomiędzy platformami, a zgłaszającymi naruszenia[1]. W odniesieniu do niektórych rodzajów treści stosowane są mechanizmy zautomatyzowane wspierające ich usuwanie. Należy jednocześnie zauważyć, że działania o charakterze samoregulacyjnym, podejmowane przez niektóre platformy, nie zawsze okazywały się skuteczne wobec problemu dostępności nielegalnych treści. Co więcej, niektóre platformy nie były zainteresowane taka samoregulacją.

W związku z tym, firmy zrzeszone w Konfederacji jednogłośnie uznały, że koniecznym jest zapewnienie implementacji art. 8 ust 3 Dyrektywy 2001/29 do polskiego porządku prawnego, tj. zapewnienie odpowiednich środków przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzystywane przez osoby trzecie w celu naruszania praw autorskich lub pokrewnych.

Za ciekawy Konfederacja Lewiatan uznała pomysł rozważenia wprowadzenia procedury notice and stay-down, tj. obowiązku nakładania przez serwisy hostingowe/platformy znacznika na raz zgłoszony i usunięty materiał w celu wykrycia ponownego naruszenia i tym samym zablokowania go na etapie udostępniania. Konfederacja zwracała przy tym uwagę na potencjalne problemy, które mogą się pojawić, podczas wdrażania tej propozycji, tj. kosztowność oraz znaczną pracochłonność tych rozwiązań oraz ryzyko błędu systemów wykrywających nieprawidłowości.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater