Lewiatan przeciwny obowiązkowemu zwrotowi spreadów

Prezydencki projekt ustawy o pomocy frankowiczom został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Konfederacja Lewiatan jest przeciwna wprowadzeniu ustawowego obowiązku zwrotu spreadów walutowych.

Nie możemy zgodzić się z opinią wyrażoną w uzasadnieniu do projektu, że świadczenie w postaci spreadów walutowych pobieranych od klientów było świadczeniem nienależnym i konieczna jest eliminacja jego skutków. Nawet Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego z 2008 r. dopuszczała możliwość udzielania spreadu, z uwzględnieniem kursu z tabeli banku. Poza tym już sam projektodawca jest niekonsekwentny – dopuszcza w projekcie ustawy możliwość pobierania spreadów, uznając że te pobrane od klientów w przypadku kapitału kredytu powyżej 350 000 zł były właściwe, a ich pobranie nie naruszało zasady równości stron

– mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan wskazała również, że projekt ustawy narusza zasadę nie działania prawa wstecz. Nie można ustanawiać przepisów prawa, które wiązałyby skutki prawne ze zdarzeniami prawnymi mającymi miejsce w przeszłości. Prawo musi być przewidywalne oraz budzić zaufanie, a podmiot prawa musi mieć pewność, że w określonej sytuacji postępuje zgodnie lub niezgodnie z obowiązującym prawem.

Projektowane przepisy naruszają również zasadę swobody umów wyrażoną w kodeksie cywilnym, ingerując w stosunki prawne, które są stosunkami autonomicznymi. Budzą również szereg wątpliwości pod kątem ich zgodności z Konstytucją.

Lewiatan zdaje sobie jednak sprawę, że projektodawca będzie zdeterminowany, by ustawa w zaproponowanym kształcie została uchwalona.

Dlatego poza ogólną oceną projektu, przedstawiliśmy szereg uwag szczegółowych. Wskazaliśmy na wątpliwości, które budzą poszczególne zapisy, w szczególności na ich nieprecyzyjność, a także zaproponowaliśmy pewne zmiany. Liczymy, że w toku prac nad projektem, znajdzie się miejsce na merytoryczną dyskusję

– dodaje Anna Dużyńska-Pucha.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater