Lewiatan: Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji pomoże firmom

Rząd przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Konfederacja Lewiatan uważa, że  może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz  przedsiębiorców.

– Nowe przepisy mają zmodyfikować obecny system wsparcia nowych inwestycji , który jest oparty na specjalnych strefach ekonomicznych. Niestety, obejmują one tylko wybrane rejony kraju.  Nowe regulacje pozwolą na wsparcie przedsiębiorców na terenie całego kraju oraz dotyczyć będą  również  mikro i małych przedsiębiorców. Co istotne, w projekcie ustawy znajdują się dodatkowe preferencje właśnie dla miko, małych i średnich firm – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wsparcie będzie przyznawane w zależności od spełnienia kryteriów ilościowych (wielkość inwestycji) jak i jakościowych. Zostaną one szczegółowo określone w rozporządzeniu. Obecnie możemy opierać się jedynie na tym, co jest załączone do projektu ustawy jako materiał informacyjny (projektu rozporządzenia oficjalnie nie ma).

Kryteriami jakościowymi branymi pod uwagę przy udzielaniu wsparcia przedsiębiorcom  będą chociażby: rodzaj tworzonych miejsc  pracy, innowacyjność inwestycji/przedsięwzięcia tworzonej przy współudziale jednostek naukowo badawczych. Kryteria będą ściśle powiązane z branżami objętymi strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR).

– Po naszych uwagach z projektu wyeliminowano wadliwe przepisy, które w sposób dowolny, aktem wykonawczym, pozwalały wstrzymywać wydawanie decyzji o wsparciu nowych inwestycji. Obecnie taka możliwość jest mocno ograniczona – dodaje Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater