Lewiatan: Prezydencie zawetuj ustawę o sieci szpitali

Pracodawcy RP, BCC i Konfederacja Lewiatan apelują do prezydenta o zawetowanie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany organizacyjne systemu ochrony zdrowia – czytamy w liście do prezydenta – zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia nie są popierane przez żadną ze znanych nam grup społecznych – krytykę wyrażają zarówno środowisko medyczne (lekarze, pielęgniarki), właściciele i zarządzający podmiotami leczniczymi, jak i organizacje reprezentujące pacjentów.

Wszystkie wymienione strony w trakcie prac wyrażały dużą obawę o efektywność opieki szpitalnej w systemie ryczałtowego finansowania i w związku z tym na możliwość wydłużenia się kolejek i ograniczenie dostępności do leczenia. Także Rada Dialogu Społecznego w swoim stanowisku wyraźnie zaznaczyła, że nie określono jakie cele mają być osiągnięte oraz w jaki sposób będą one monitorowane. Wprowadzanie zmian w ochronie zdrowia nie może być oderwane od jakości, efektywności i skrupulatnego monitorowania także rezultatów zdrowotnych. Niestety, projekt skierowany do podpisu prezydenta zawiera wszystkie wymienione wady.

Sygnatariusze listu podkreślają, że w ochronie zdrowia każda zmiana musi być poprzedzona odpowiednio długim vacatio legis oraz procesem edukacji pacjentów. Już dzisiaj członkowie organizacji pracodawców informują, że pacjenci z niepokojem oczekują daty wejścia w życie nowych regulacji dopytując, czy ich szpital wejdzie do sieci i czy będą mogli kontynuować leczenie u swojego lekarza.

Konfederacja Lewiatan

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater