Lewiatan: Pracodawcy przeciwni podwójnemu opodatkowaniu używania wynajmowanych aut

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, przy okazji zmian w ustawie o transporcie drogowym należy wyeliminować podwójne opodatkowanie związane z używaniem wynajmowanych samochodów osobowych.

Do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Infrastruktury skierowany został projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym, którego celem jest uregulowanie sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o ustalenie kwot przysługujących pracownikom, w związku z używaniem przez nich samochodów prywatnych do celów służbowych. Jednocześnie zmiana ta ma wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych. Zgodnie z przepisami, do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z tzw. kilometrówki. To oznacza, że obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie dotyczy wyłącznie używania do celów służbowych samochodów stanowiących własność pracowników, ale także samochodów używanych na podstawie umów najmu i dzierżawy. Nieprowadzenie ewidencji uniemożliwia zaliczenie poniesionych wydatków eksploatacyjnych do kosztów podatkowych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji jest niezwykle uciążliwy dla przedsiębiorców, zwłaszcza że często jest on dość utrudniony, np. gdy samochód jest wynajmowany na 1 dzień w celu odbycia podróży służbowej. Ograniczenia takie nie występują, gdy korzysta się z taksówek czy z innych form transportu. Takie rozróżnienie wydaje się tym samym nieracjonalne

– mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo, z początkiem 2015 r. wprowadzono ryczałtowe opodatkowanie przychodów pracowników z tytułu używania przez nich samochodów służbowych do celów prywatnych. Tym samym wymóg prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i uzależnienie od niej możliwości zaliczenia części poniesionych wydatków do kosztów podatkowych traci swój sens – pracownik jest bowiem jednocześnie opodatkowywany z tytułu możliwości korzystania z pojazdu do celów prywatnych (natomiast nie prowadząc ewidencji przebiegu pojazdu pracodawca nie może zaliczyć wydatków z tytułu używania wynajętych pojazdów do kosztów podatkowych). Możliwość korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych jest natomiast pozapłacowym elementem wynagrodzenia pracownika i powinna podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych pracodawcy.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater