Lewiatan: Pracodawcy będą inwestować w jakość pracy

W Polsce praca wymaga jeszcze wielu inwestycji – w jakość, demokratyzację stosunków pracy, jakość kultury organizacyjnej, humanizację. Wśród krajów OECD nie wypadamy pod tym względem najlepiej.

Komentarz prof. Jacka Męciny, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan i wykładowcy UW

Ważna jest jakość zatrudnienia (traktowanego nie tylko jako jakość umowy o pracę, ale także możliwość szybkiego znalezienia pracy w przypadku jej utraty). Chodzi zatem o bezpieczeństwo  zatrudnienia.

Istotna jest też jakość (wysokość) wynagrodzeń. Trudny temat, bo musi być odnoszony do produktywności, która w Polsce wciąż jest niska.  Jakość wynagrodzeń można jednak poprawiać szybciej dzięki proefektywnościowym systemom wynagrodzeń, przyjaznym rozwiązaniom podatkowym – mowa o wysokiej kwocie wolnej od podatku, ale i inwestycji w kapitał ludzki.

Nie można zapominać również o jakości warunków pracy przyjaznych zdrowiu, ale także jakości zarządzania pracą – wolnej od presji na wyniki, dyskryminacji i otwartej na zarządzanie różnorodnością.

Pracodawcy i ich firmy muszą być przyjaźni rodzinie, wprowadzać rozwiązania pozwalające elastycznie łączyć obowiązki rodzinne z zawodowymi.

Przedsiębiorcy muszą uwzględniać w strategiach zmiany demograficzne, które wskazują, że w okresie najbliższych lat połowa dostępnych pracowników będzie miała ponad 50 lat, będą oni bardziej narażeni na choroby, mniejszą mobilność zawodową – ale w dalszym ciągu pozostaną  cennymi pracownikami.

Firmy muszą być bardziej otwarte na pozyskiwanie pracowników z grona osób biernych zawodowo lub słabszych na rynku pracy, w tym osób niskokwalifikowanych, bezrobotnych,  niepełnosprawnych.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater