Lewiatan popiera Strategię 5G dla Polski

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia projekt „Strategii 5G dla Polski”, wskazując jednocześnie, że warunkiem jej realizacji jest to, aby została przyjęta jako dokument programowy rządu, a nie tylko ministra cyfryzacji.  

Strategię 5G dla Polski to cenny dokument programowy, spójny z przyjętą już rządową Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Jak wskazano w dokumencie, „nadrzędnymi celami realizowanymi przez Strategię jest rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji oraz wdrożenie usług opartych na sieci 5G i zbiorach danych.

– Należy podkreślić, że 5G to zupełnie nowy wymiar komunikacji, który może być jednym z kluczowych impulsów rozwojowych dla gospodarki i przemysłu w najbliższych latach. Projekt Strategii 5G trafnie diagnozuje ten potencjał. Szczególnie istotne są powiązania z obszarem przemysłu 4.0., smart city, internetem rzeczy, zbieraniem i analityką dużych zbiorów danych (Big Data), inteligentnymi sieciami, nowoczesnym transportem, bezpieczeństwem czy telemedycyną – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Istotne jest zapewnienie takich instrumentów i mapy wdrożenia Strategii, żeby Polska była w stanie w maksymalnym stopniu wykorzystać ten potencjał do budowy pozycji konkurencyjnej.

Strategia przedstawia ambitny harmonogram konkretnych działań, które zmierzają do wypełnienia założeń przyjętego na poziomie Unii Europejskiej planu wdrożenia sieci 5G. Wśród kamieni milowych tego harmonogramu należy wymienić:

  •    wyznaczenie jednego dużego miasta, w którym do końca 2020 roku na zasadach komercyjnych będzie funkcjonowała sieć 5G. Miałaby to być Łódź.
  •   pokrycie do 2025 roku wszystkich obszarów miejskich i głównych szlaków transportowych (drogowych i kolejowych).

Przy realizacji wdrożenia niezbędne jest zaangażowanie i przyjazne podejście ze strony władz centralnych i samorządowych. Konieczne jest bowiem stworzenie zachęt dla inwestorów i atrakcyjnej oferty dla użytkowników.  

– Z punktu widzenia działalności gospodarczej niezwykle istotne jest, że zostały poprawnie zidentyfikowane i usunięte podstawowe bariery utrudniające i opóźniające rozwój nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci 5G. Jedną z tych barier stanowią obowiązujące w Polsce bardzo restrykcyjne limity dopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego. Jak słusznie podkreślono w dokumencie, niezbędne jest dostosowanie regulacji dotyczących pola elektromagnetycznego do potrzeb nowoczesnych sieci – dodaje Aleksandra Musielak.

    Konfederacja Lewiatan

getattach,mid,2425,mpid,6,mlid,-1,uid,eda099b7f3990fd4

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater