Lewiatan popiera powołanie Rady ds. Innowacyjności

Mamy nadzieję, że międzyresortowa Rada ds. Innowacyjności, powołana przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ułatwi koordynowanie działań rządu i innych agend publicznych na rzecz zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki – podkreśla Konfederacja Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana potrzebne jest podjęcie skoordynowanych działań, które pozwolą odejść od gospodarki, której przewagi konkurencyjne wynikają z niskich kosztów pracy i tworzyć nowe wynikające z inwestycji w nowoczesne technologie, kreatywności pracowników, budowania nowoczesnych centrów badawczych i współpracy ze środowiskiem akademickim.

W opinii pracodawców wiele dobrych pomysłów jest już obecnie dostępnych i wystarczy wola polityczna oraz konsekwencja w działaniu, aby je w perspektywie kilku najbliższych lat zrealizować. Należą do nich zmiany w systemie podatkowym, które zwiększając dostępność różnego typu ulg oraz stabilizując i upraszczając podatki, pozwolą podejmować ryzyko inwestycyjne zarówno dużym, jak i małym firmom. To także wprowadzenie mechanizmów finansowych, np. w ramach dostępnych środków europejskich, które dopuszczając ich wykorzystywanie przez duże firmy, w których produktywność i zdolność do generowania technologii i innowacji jest wysoka, wymuszą dyfuzję innowacji poprzez realizację tych projektów we współpracy z firmami z sektora MSP.

Konfederacja Lewiatan od wielu lat uczestniczy w debacie o wzroście innowacyjności. Jest założycielem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, która obecnie stała się najbardziej aktywnym podmiotem promującym działania proinnowacyjne. Współpracuje z wieloma publicznymi i prywatnymi podmiotami, których celem jest pobudzanie innowacji m.in. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, czy Fundacją na rzecz Nauki Polskiej.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater