Lewiatan: Obowiązki informacyjne kosztowne dla banków

W projekcie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, znajdują się nieprecyzyjne zapisy dotyczące obowiązków informacyjnych banków, które zwiększą koszty ich funkcjonowania – uważa Konfederacja Lewiatan.

Art. 311 projektowanej ustawy dotyczący obowiązków informacyjnych jest niejasny. Nie wiadomo czy bank ma poinformować klienta o swojej sytuacji finansowej, systemie gwarantowania depozytów przed zawarciem pierwszej umowy z nim, czy także wówczas gdy klient zakłada kolejny rachunek lub lokatę. Wątpliwości budzi również kwestia informowania klienta w przypadku umowy zawieranej na odległość.

Projektowana ustawa zakłada ponadto konieczność informowania osób, które nie mogą zostać uznane za deponenta. Niesie to za sobą koszty i konieczność weryfikacji, czy klient znajduje się na liście uprawnionych

– mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana całość zapisów odnoszących się do nowych obowiązków informacyjnych będzie generować znaczne koszty dla banków.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater