Lewiatan: Nieco niższy wzrost PKB i sporo zagrożeń

Komisja Europejska obniża prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,2 proc. w 2017 r.

Komentarz Jakuba Wojnarowskiego, zastępcy dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan

Zaktualizowana prognoza Komisji Europejskiej zakłada wzrost polskiego PKB o 3,2 proc. w 2017 r. i o 3,1 proc. w 2018 r. Oznacza to korektę w dół odpowiednio o 0,2 pkt proc. oraz 0,1 pkt proc.  Prognoza pokrywa się z oczekiwaniami Konfederacji Lewiatan przedstawionymi w drugiej połowie stycznia 2017 r. Zgadzamy się z opinią, że za wzrost gospodarczy w 2017 i 2018 r. przede wszystkim odpowiadać będą popyt wewnętrzny i konsumpcja – widoczny będzie efekt nowego modelu redystrybucji, w tym pierwszego pełnego roku obowiązywania programu Rodzina 500+. Dodatkowo, 2017 r. powinien przynieść odbicie w inwestycjach, w tym przede wszystkim inwestycjach publicznych na poziomie samorządowym i centralnym. Pozytywny efekt da uruchomienie i przyspieszenie inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich. Obecny rok jest ostatnim, w którym należy podjąć wszystkie możliwe działania, aby te środki wykorzystać, bez konieczności ich zwracania do budżetu UE w kolejnych latach. W ślad za inwestycjami publicznymi podążą przedsiębiorcy prywatni. W firmach spadek poziomu inwestycji w ubiegłym roku nie był tak dramatyczny jak w przypadku inwestycji publicznych.

Wszystkie te elementy nie pozwalają jednak prognozować wzrostu PKB na dotychczas przewidywanym poziomie. Po stronie zagrożeń, które  trzeba brać pod uwagę w pierwszej kolejności jest gwałtowny wzrost deficytu sektora finansów publicznych – w 2017 r. będzie oscylował wokół 3 proc. (chociaż nie powinien go jeszcze przekroczyć). Poziom 3 proc. może być natomiast osiągnięty w 2018 r. Na tempo wzrostu negatywnie wpłynie obniżenie wieku emerytalnego i związane z tym zmiany na rynku pracy oraz dodatkowe obciążenie sektora finansów publicznych. Wolniejsze będzie tempo wzrostu zatrudnienia, chociaż bezrobocie utrzyma się na niskim poziomie.  Z punktu widzenia przedsiębiorców i ograniczenia ich chęci do inwestowania, kluczowe są niepewności regulacyjne i zagrożenia wynikające z politycznych zapowiedzi objęcia kolejnych grup firm podatkami sektorowymi lub ograniczenie możliwości i swobody prowadzenia działalności gospodarczej (np. apteki, prywatna służba zdrowia). Tempo wzrostu będzie także zależało od zmian zewnętrznych i zagrożeń związanych z sytuacją polityczną w UE, czy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Konfederacja Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater