Lewiatan: Nie skracajmy ustawowo czasu pracy w Wielki Piątek i Wigilię

Posłowie PSL przygotowali projekt ustawy, w którym postulują, aby Wielki Piątek i Wigilia były dniami częściowo wolnymi od pracy. W te dni czas pracy mógłby maksymalnie wynosić 4 godziny na dobę. Konfederacja Lewiatan jest temu przeciwna.

Przedsiębiorstw i rodzin nie stać na dłuższe świętowanie – firmy poniosą zbyt duże straty, staniemy się mniej konkurencyjni i atrakcyjni inwestycyjnie. Przedsiębiorstwa ponoszą w czasie wolnym od pracy koszty stałe (amortyzacja majątku trwałego, ochrona, ogrzewanie, itp.) bez możliwości ich zrekompensowania w pozostałe dni robocze. Wprowadzenie dodatkowego czasu wolnego spowoduje negatywne konsekwencje dla finansów publicznych – obniży się roczna sprzedaż dóbr i usług, zmniejszą się wpływy budżetowe z podatków CIT oraz VAT.

Poza negatywnymi skutkami ekonomicznymi obniżenie czasu pracy pracownikom do 4 godzin byłoby rozwiązaniem niekorzystnym pod względem organizacyjnym, jeszcze bardziej komplikującym zarządzanie procesem pracy i rozliczanie czasu pracy.

Polska zalicza się do krajów europejskich o największej liczbie dni świątecznych w roku. W 2010 roku wprowadzono też Święto Trzech Króli jako dzień wolny od pracy.

Nie ma potrzeby ustawowego skracania czasu pracy w Wielki Piątek i Wigilię, ponieważ każdy pracodawca może indywidualnie ustanowić w firmie dni wolne w okresie świątecznym bądź ograniczyć czas pracy w te dni, aby umożliwić pracownikom udział w uroczystościach kościelnych. Pracodawcy coraz częściej korzystają z tej możliwości traktując ją jako dodatkowy benefit dla pracowników

– mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Skrócenie czasu pracy w Wielki Piątek i Wigilię spowoduje dłuższą absencję pracowników. Częstą praktyką jest łączenie dnia świątecznego z krótkimi urlopami wypoczynkowymi, w tym urlopami na żądanie – które muszą być przez pracodawcę udzielone – i tym sposobem zapewnianie sobie kilkudniowych przerw w pracy na odpoczynek (tzw. długie weekendy). Biorąc pod uwagę układ kalendarza pracownicy mogą korzystać z długich okresów świątecznych (szczególnie w grudniu i styczniu), co skutkuje spowolnieniem gospodarczym, a nawet przestojem w niektórych branżach.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater