Lewiatan na czele Rady Rynku Pracy

image002

17 maja 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wicedyrektor generalny Lewiatana został wybrany szefem RRP.

Podczas spotkania dokonano wyboru nowego przewodniczącego Rady. Został nim dr Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, szef zespołu ekspertów.

– Cieszę się, że przedstawiciel Konfederacji stanął na czele gremium tak ważnego dla rynku pracy. To docenienie naszej wieloletniej, bardzo aktywnej działalności na tym polu oraz rozbudowanej ekspertyzy – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Lewiatana.

Grzegorz  Baczewski jest do ktorem ekonomii. Pracował jako ekspert rynku pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a w latach 2012-2014 był dyrektorem Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Odpowiadał za opracowanie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 oraz w ramach prac Grupy ad hoc Komitetu ds. Zatrudnienia (EMCO) za wkład Polski w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Jako członek Korpusu Prezydencji przygotował i wynegocjował konkluzje Rady Unii Europejskiej (EPSCO) nt. przekształcenia wyzwań demograficznych w szanse dla rozwoju rynku pracy.

Był krajowym Koordynatorem Programu Solidarność Pokoleń – Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia, przewodniczącym Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz członkiem Zespołu ds. Makroekonomicznych utworzonego w ramach Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Pełnił rolę delegata Polski do Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD (ELSAC).

Jest sekretarzem i członkiem Rady Dialogu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater