Lewiatan: Motoryzacja uruchomiła centra kwalifikacji i kształcenia praktycznego

Centra kwalifikacji oraz kształcenia praktycznego dla sektora motoryzacji otwarto dzisiaj w Kaczkach Średnich, w powiecie tureckim. To modelowy przykład współpracy przemysłu i edukacji. W inauguracji działalności nowych placówek uczestniczyła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. Więcej szczegółów poniżej.

– Odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców i rynku pracy, utworzyliśmy w Lewiatanie departament edukacji i znaleźliśmy partnerów dla realizacji wspólnych  projektów edukacji i przemysłu z dziedziny motoryzacji i precyzyjnego rolnictwa. Centrum kwalifikacji i kształcenia praktycznego w Zespole Szkół  Rolniczych w Kaczkach Średnich to przykład współpracy przemysłu motoryzacyjnego, szkół zawodowych, a także ekspertów branżowych ze Szkocji i Hiszpanii – powiedziała Henryka Bochniarz.
Oba centra powołało konsorcjum w skład którego weszli Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, a także Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, fundacja Centrum Innowacyjnej Edukacji oraz szkocki skills hub Your Future in Energy.

– Chcemy się zaangażować w kształcenie zawodowe. Proponujemy utworzenie tzw. centrów kwalifikacji, placówek zarządzanych przez organizacje pracodawców, gdzie odbywałyby się szkolenia, egzaminowanie i certyfikowanie kwalifikacji. Byłyby one finansowane z konkursów z programów operacyjnych i pieniędzy samorządowych oraz Korpusu Fachowców, zatrudnionych w organizacjach pracodawców pomagającym firmom angażować się w kształcenie zawodowe. Konieczna jest zmiana przepisów prawnych zachęcających do inwestowania w kształcenie zawodowe. Chodzi o ulgi podatkowe, większe środki na młodocianych, dofinansowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów techników i zmianę zasad zatrudniania pracowników młodocianych – mówi Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan, jak i poszczególne jej związki branżowe i regionalne, zaangażowała się w działania służące rozwojowi kształcenia zawodowego. Od wielu lat firmy współpracują ze szkołami zawodowymi, otwierają klasy patronackie, tworzą programy kształcenia oraz realizują praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach.

– W Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich powstają  innowacyjne rozwiązania edukacyjne, mające na celu zbliżenie edukacji zawodowej do prawdziwych potrzeb pracodawców. Centrum Kwalifikacji to pilotażowy projekt mający na celu wypracowanie modelowych rozwiązań wsparcia współpracy na płaszczyźnie edukacja zawodowa – rynek pracy. Centrum Kwalifikacji będzie implementować najlepsze polskie i europejskie rozwiązania m.in. w edukacji pozaformalnej dla budowania elastycznych ścieżek edukacyjnych, by skutecznie ulepszać szkolnictwo zawodowe mówi Krzysztof Świerk, dyrektor zespołu szkół, w którym otwarto Centrum Kwalifikacji.

Eksperci Lewiatana uczestniczą w pracach Sektorowych Rad Kompetencji, w przygotowaniu  procedur współpracy firm ze szkołami i centrami praktycznego kształcenia, a także definiowaniu nowych zawodów dostosowanych do wyzwań Gospodarki 4.0. Przykładem takiej inicjatywy jest wniosek o dodanie do klasyfikacji zawodów kształcenia zawodowego technika programisty, jako odpowiedź na nasilający się brak wykwalifikowanych pracowników.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater