Lewiatan: Lewiatan ocenia założenia ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w obecnym kształcie jest nieefektywne i wymaga reorganizacji. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nie jest jednak konieczne tworzenie oddzielnej ustawy. Wiele problemów można rozwiązać przy pomocy obowiązujących aktów prawnych, szczególnie w zakresie kształcenia personelu medycznego z medycyny rodzinnej, czy budowania zasad monitorowania jakości opieki nad pacjentem.

Projekt założeń ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) jest bardzo ogólny i w tym kształcie bardzo ciężko jest się odnieść do zasadności określonych w nim zmian – napisała Konfederacja Lewiatan.

Zmiana sposobu finansowania POZ wychodzi naprzeciw postulatom środowiska, jednakże na tym etapie prac legislacyjnych trudno ją ocenić. Nowe rozwiązania w opiece zdrowotnej powinny następować w drodze ewolucji i ciągłego dostosowywania przepisów prawa, w tym również zarządzeń prezesa NFZ

– mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Szczegółowe uwagi do projektu założeń ustawy:

  • Definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zakłada możliwość prowadzenia działalności wyłącznie przez lekarzy medycyny rodzinnej. W obecnej sytuacji demograficznej niemożność pracy w POZ lekarzy innych specjalności, spowoduje deficyt kadr lekarskich.
  • Podobne zastrzeżenia budzi pojęcie „pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej”. Pielęgniarki POZ pracujące obecnie w systemie z kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją i doświadczeniem zawodowym posiadają odpowiednie kwalifikacje i nie powinny utracić uprawnień do pracy w POZ po 1 stycznia 2023 r. Najlepsze byłoby utrzymanie dotychczas obowiązujących kwalifikacji bez wprowadzenia obowiązku specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.
  • Odnosząc się do propozycji określającej kwalifikacje pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania należy wskazać, że przepis ten trzeba uzupełnić w zakresie pracowników z kwalifikacjami higienistki szkolnej. Obecnie higienistki szkolne posiadają dyplom Medycznego Studium Zawodowego na wydziale higienistek szkolnych i tym samym mają prawo wykonywania zawodu w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Lewiatan proponuje zwiększenie możliwości pracy w środowisku nauczania i wychowania pielęgniarek z innymi kwalifikacjami, np. pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, pielęgniarstwo zachowawcze, pielęgniarstwo pediatryczne. Zaproponowane ograniczenie możliwości pracy dla pielęgniarek z innymi kwalifikacjami już aktualnie jest ogromnym problemem, gdyż istnieje niewielka grupa pielęgniarek posiadających wymagane kwalifikacje.
  • W kwestii finansowania Lewiatan proponuje, aby dodatek za opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi w postaci zwiększenia współczynnika korygującego do stawki kapitacyjnej wzrósł do wysokości 2,5 za pacjentów z chorobami przewlekłymi. Niemniej jednak doprecyzowania wymaga, co ustawodawca rozumie przez pojęcie „choroby przewlekłe”, które będą kwalifikować pacjentów do tego zwiększonego współczynnika.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater