Lewiatan krytykuje ustawę o związkach zawodowych

We wtorek rząd ma się zająć projektem ustawy o związkach zawodowych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan  nie uwzględnia on zastrzeżeń  pracodawców dotyczących m.in. bardzo rozbudowanych uprawnień przyznanych osobom wykonującym pracę zarobkową,  zagwarantowania organizacjom związkowym złożonym tylko z osób wykonujących pracę zarobkową prawa do zawierania układów zbiorowych pracy, czy zmian w ustawie o organizacjach pracodawców.

– Nowe przepisy rodzą wątpliwości interpretacyjne, co oznacza, że ich stosowanie będzie utrudnione. Oczywistą konsekwencją ich wejścia w życie będzie także zwiększenie obowiązków i kosztów po  stronie przedsiębiorców, a tym samym ograniczenie  w jeszcze większym stopniu zainteresowania poszczególnych pracodawców prowadzeniem dialogu i zawieraniem układów zbiorowych – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Projekt ustawy krytycznie oceniły organizacje pracodawców reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego. Konfederacja Lewiatan proponuje, żeby ustawa ponownie trafiła do konsultacji z partnerami społecznymi.

Projekt ustawy nie uwzględnia zasadniczych zastrzeżeń  pracodawców w zakresie:

a) bardzo rozbudowanych uprawnień przyznanych osobom wykonującym pracę zarobkową, w zakresie, jaki przysługuje obecnie działaczom związkowym i zrzeszonym w związkach zawodowych (w tym prawo do szczególnej ochrony przed zwolnieniem, zwolnień od pracy w celu prowadzenia działalności związkowej),

b) pojęcia zakładowej organizacji związkowej (liczebność, zasady uwzględniania osób wykonujących pracę zarobkową),

c) przyznania organizacjom związkowym złożonym tylko z osób wykonujących pracę zarobkową prawa do zawierania układów zbiorowych pracy,

d) zmiany w ustawie o organizacjach pracodawców.

 Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater