Lewiatan: Koronawirus już uderzył w europejskie gospodarki, a będzie gorzej

Spływają kolejne marcowe dane z gospodarek krajów europejskich, USA, czy japońskiej. Ich wydźwięk jest jednoznaczny: już teraz mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową, a jeszcze nie osiągnęliśmy dna, od którego można by się odbić.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

Z niepokojem przyglądamy się danym z PMI i jego składowym ze świata. Dla przypomnienia, metodologia badania polega na ankietowaniu menedżerów logistyki w kluczowych obszarach – m.in. zamówień, produkcji i zatrudnienia. Wynik, który widzimy, to saldo opinii: poprawa vs. pogorszenie. Z tego powodu wynik 50 pkt to poziom neutralny, oznacza, że połowa menedżerów ocenia sytuację  pozytywnie a połowa negatywnie. Im bliżej zera, tym silniej przeważa pesymizm. Dla przypomnienia, w ostatnich miesiącach polski PMI dla przetwórstwa oscylował nieco poniżej 50 pkt, i było to niepokojącym zwiastunem spowolnienia.

Na tym tle nie pozostawia wątpliwości interpretacja łącznej oceny produkcji w przetwórstwie i usługach na poziomie 31,4 pkt w strefie euro, 37,2 pkt w Niemczech czy 30,2 pkt we Francji (oraz dedukując, bardzo słaby poziom w pozostałych krajach EA). Wiele spośród tych wyników to historyczne rekordy, ponad 20 punktów poniżej odczytów z lutego. Na wykresach przypominają urwiska, a ankieta prowadzona głównie w drugiej dekadzie miesiąca nie musi oddawać pełnej skali szoku – nie wspominając o jego rozlewaniu się na inne sektory gospodarki. Nie widać więc jeszcze wszystkich efektów lockdownu w Europie, ani dynamicznie rozwijającej się sytuacji w USA.

Marcowe dane pokazują również wpływ na gospodarkę kolejno: braku materiałów, braku popytu, braku pracowników oraz zaostrzonych wymogów sanitarnych. O ile europejski przemysł został uderzony wcześniej, co widać na przykładzie gospodarek Niemiec czy Francji, o tyle usługi szok dotknął natychmiast i głęboko (marcowy indeks produkcji w EA wyniósł 44,8 pkt dla przetwórstwa i 28,4 pkt dla usług). To dość intuicyjne – z usług zrezygnowały nagle zarówno firmy, jak i gospodarstwa domowe. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że w kolejnych miesiącach przemysł doszlusuje do poziomu usług. Zamykane fabryki i wyłączane całe łańcuchy, a na koniec zmiana preferencji i ograniczenia w konsumpcji, muszą znaleźć odzwierciedlenie w opiniach menedżerów logistyki.

Otwartym pytaniem pozostaje, gdzie leży dno. Tego nie wiemy (wiele zależy od nas samych, konsumentów) – natomiast nawet dla dobrze radzącej sobie dotąd polskiej gospodarki scenariusz recesji wydaje się obecnie nieunikniony. To, o co obecnie trwa walka, to aby skala i struktura inwestycji publicznych przyniosły natychmiastową ulgę krajowym przedsiębiorstwom. Wówczas pierwsze zwiastuny poprawy sytuacji epidemiologicznej pozwolą firmom szybko stanąć na nogi.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater