Lewiatan konsultuje zmiany w programie badań statystycznych i statystyki publicznej

Nowelizacja ma ograniczyć obciążenia osób prowadzących działalność gospodarczą.

Konsultujemy zmiany w programie badań statystycznych i statystyki publicznej

Konfederacja Lewiatan przygotowuje stanowisko do projektu zmian załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych i statystyki publicznej. Zazwyczaj takie dane udostępniane są przez działy korporacyjne w firmach.

Zmiany będą dotyczyły pozyskiwania danych badawczych:

  • od stowarzyszeń, fundacji i samorządów gospodarczych i zawodowych,
  • od instytucji polityki społecznej,
  • w zakresie migracji wewnętrznych,
  • w zakresie zatrudnienia,
  • w zakresie Centralnych Rejestrów Lekarzy oraz Centralnych Rejestrów Pielęgniarek,
  • w zakresie działalności B+R
  • w badaniach PKB i jego ujęć regionalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem nowelizacja ma zmienić metodologię i zakres pozyskiwania danych z instytucji publicznych, a w konsekwencji ograniczyć w przyszłości obciążenia w tym zakresie osób prowadzących działalność gospodarczą.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Zachęcamy do przesyłania uwag lub do rozporządzenia do 8 sierpnia, do końca dnia, na adres jmecina@konfederacjalewiatan.pl. Prof. Jacek Męcina w najbliższej kadencji będzie członkiem Rady Statystyki z ramienia Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater