Lewiatan: Konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

ppruszynski

 

 

 

Projekt ustawy z dnia 26 czerwca 2017 r. przewiduje wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów pozwalających Ministrowi Finansów na publikowanie informacji zawartych w zeznaniach podatkowych.

Ujawniane mają być dane 4 500 firm o najwyższych przychodach oraz dane podatkowych grup kapitałowych bez względu na wysokość osiąganych przychodów, zawierające:

  1. nazwę i numer NIP podatnika,
  2. wskazanie roku podatkowego,
  3. informacje o wysokości:
  • osiągniętych przychodów,
  • poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
  • osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,
  • podstawy opodatkowania,
  • należnego podatku.

Dodatkowo Minister uprawniony będzie do wskazania efektywnej stopy podatku ustalonej jako procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym.

PROJEKT USTAWY

Zachęcamy do przekazywania uwag do projektu do 10 lipca br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater