Lewiatan: Kolejny projekt ustawy bez konsultacji społecznych

Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych nie jest konsultowany z reprezentatywnymi organizacjami partnerów społecznych. To już kolejny przypadek w ostatnich tygodniach przeprowadzenia ważnego dla przedsiębiorców projektu ustawy bez konsultacji społecznych. Podobnie było z prawem wodnym – napisała, w liście do premier Beaty Szydło, Konfederacja Lewiatan.

Lewiatan, organizacja pracodawców reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, nie otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do zaopiniowania projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Tym samym została pozbawiona, tak jak i inne organizacje pracodawców, prawa do wyrażenia opinii do projektu w sposób umożliwiający wpływ na jego treść.

Dzieje się tak pomimo wyraźnego zobowiązania dla organów władzy zawartego w treści art. 16 ust. 2 ustawy o organizacjach pracodawców. Należy podkreślić, że termin dla konsultacji projektów ustaw w takim przypadku powinien wynosić co do zasady 30 dni, a tylko ze względu na ważny interes publiczny istnieje możliwość skrócenia tego terminu do 21 dni. Natomiast w żadnym z aktów prawnych o randze ustawy nie przewidziano możliwości odstąpienia od takich konsultacji.

Lewiatan zwraca uwagę, że skracanie terminu konsultacji do 21 dni stało się już niemal powszechną praktyką w przypadku projektów rządowych. Partnerzy społeczni mają notorycznie skracany termin konsultacji, a powołanie na ważny interes publiczny staje się powoli wytrychem dla ograniczenia uprawnień partnerów społecznych do uczestnictwa w procesie legislacyjnym.

Konfederacja Lewiatan przypomina, że na pierwszym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, w swoim przemówieniu premier Beata Szydło deklarowała poszanowanie, a nawet zaangażowanie dla budowania dialogu społecznego. Przykład procedowania projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych stanowi nie tylko naruszenie zasad dobrego dialogu, ale także złamanie przepisów prawa ten dialog regulujących.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater