Lewiatan: „Impuls dla Polski”. System podatkowy zniechęca do inwestowania

Niestabilny, nieprzewidywalny i skomplikowany system podatkowy to główna bariera w prowadzeniu biznesu i okoliczność zniechęcająca przedsiębiorców do nowych inwestycji – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan, jeden z autorów raportu „Impuls dla Polski 2020-2022″.

W czasie pandemii trzeba zapomnieć o podwyższaniu czy wprowadzaniu nowych podatków. Co zatem należy zmienić w polskim systemie podatkowym, aby ożywić inwestycje i pomóc firmom wyjść z kryzysu?

W raporcie Konfederacji Lewiatan nasi eksperci wskazują kilka rozwiązań. Po pierwsze, należy umożliwić przedsiębiorcom skorzystanie z preferencji podatkowych w przypadku podejmowania nowych inwestycji. Eksperci Lewiatana proponują też modyfikację lub uchylenie tych podatków, które bezpośrednio i negatywnie wpływają na decyzje o rozpoczynaniu inwestycji. Nie wprowadzać zmian w prawie podatkowym bez konsultacji z biznesem i z bardzo krótkim vacatio legis, co uniemożliwia właściwe zaplanowanie strategii finansowej i inwestycyjnej firm – jak to ma miejsce z planowanym opodatkowaniem CIT spółek komandytowych.

A jak poprawić płynność finansową firm? Tu mogą pomóc bardziej elastyczne rozliczenia podatkowe, takie jak: skrócenie terminu zwrotu podatku VAT, umożliwienie wcześniejszego odzyskania częściowego zwrotu VAT, skrócenie terminu oczekiwania na wypłacenie pieniędzy zgromadzonych na koncie VAT w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

6 rekomendacji Lewiatana:
– zlikwidować podatki zniechęcające do inwestowania, m.in. 2% podatek od nieruchomości od wartości budowli, podatek minimalny z tytułu własności środka trwałego, podatek od wydobycia niektórych kopalin, zrezygnować z opodatkowania CIT spółek komandytowych
– szybciej zwracać podatek VAT i środki zablokowane na kontach VAT
– dostosować sposób poboru podatku do sytuacji firm
– szybciej wydawać indywidualne interpretacje podatkowe
– ograniczyć liczbę zmian w prawie podatkowym
– komunikować planowane działania z wielomiesięcznym wyprzedzeniem i wprowadzać zmiany z długim vacatio legis

Eksperci Lewiatana proponują ponadto, aby podwyższyć limity kosztów finansowania zewnętrznego (np. kredytów) i usług niematerialnych (np. doradczych), które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

– Kryzys wywołany COVID-19 spowodował ogromne problemy z uzyskaniem przez firmy finansowania działalności. Dlatego też wszelkie regulacje podatkowe, ograniczające możliwość zewnętrznego finansowania, powinny zostać zawieszone. W obecnej sytuacji nie można dodatkowo pogłębiać trudności z dostępem do kapitału – dodaje Przemysław Pruszyński.

Wśród innych rekomendacji podatkowych zawartych w raporcie „Impuls dla Polski 2020-2022″ warto wymienić skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego czy odstąpienie od pobierania zaliczek uproszczonych w podatkach dochodowych.

Pobierz raport „Impuls dla Polski” tutaj

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater