Lewiatan: Firmy chcą uproszczenia zasad zgłaszania nabycia wyrobów akcyzowych

Wprowadzenie obowiązku każdorazowego zgłoszenia o planowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu wyrobów akcyzowych do właściwego naczelnika urzędu celnego będzie nadmiernym obciążeniem dla firm. Przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość składania zbiorczego – rocznego raportu obejmującego ilość nabytego alkoholu całkowicie skażonego – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan, oceniając projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy zakłada nałożenie na podmioty gospodarcze, które nabywają alkohol całkowicie skażony, dodatkowego obowiązku polegającego na każdorazowym zgłaszaniu jego zakupu.

W przypadku firm, np. działających w sektorze kosmetycznym, taki obowiązek będzie dużym obciążeniem biurokratycznym. Firmy kosmetyczne kupują alkohol etylowy całkowicie skażony partiami, z częstotliwością nawet do 2-3 razy w miesiącu, w stosunkowo małych ilościach – jednorazowy zakup ok. 800-1000 kg. Każdorazowe zgłoszenie zamiaru nabycia alkoholu całkowicie skażonego będzie znacznym obciążeniem biurokratycznym zarówno dla tych firm jak i właściwych urzędów celnych.

Nadmierne obciążenia mogą prowadzić do blokowania działalności. Nakłady wynikające z nadążania oraz reagowania na zmiany prawa, w tym przypadku obowiązek każdorazowego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym całkowicie skażonego alkoholu, hamują rozwój firm oraz wzrost innowacyjności.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan proponuje umożliwienie dokonywania zgłoszeń zbiorczych z wyprzedzeniem (np. dotyczących okresów kwartalnych lub rocznych) wraz z obowiązkiem dokonania aktualizacji takich zgłoszeń jedynie w razie ich ilościowego przekroczenia. Podatnik mógłby złożyć jedno zgłoszenie, w którym wskazałby jaką ilość alkoholu całkowicie skażonego zamierza nabyć w danym kwartale lub roku. Mechanizm ten powinien być ograniczony wyłącznie do alkoholu całkowicie skażanego.

Mechanizm mógłby zawierać fakultatywne uprawnienie dla właściwego naczelnika UC do zobowiązania do raportowania „indywidualnego” – gdyby dostrzegł potrzebę dodatkowej, wzmożonej kontroli danego podatnika.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater