Lewiatan: EFNI 2016 – Przyszłość pracy – przyszłość biznesu

6. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei już we wrześniu. Przedsiębiorcy i pracownicy, rząd i związki zawodowe, europejscy politycy, wizjonerzy i akademicy o przyszłości Europy i rynku pracy.

Konsekwencje wielkich wyzwań, przed którymi stoi obecnie Europa, jak w soczewce skupiają się na rynku pracy. Napływ imigrantów, zachowanie jedności Unii Europejskiej, rewolucja technologiczna i automatyzacja procesów będą miały swoje namacalne konsekwencje dla każdego Europejczyka, który chce mieć dobrą pracę, godne zarobki i stabilną przyszłość. Przed konkretnymi pytaniami stają także firmy. Skąd wziąć brakujących pracowników? Jak zatrzymać obecnych? Jakie modele biznesowe narzuci automatyzacja pracy i sztuczna inteligencja? Tym właśnie tematom będzie poświęcona szósta edycja Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), która odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 r. w Sopocie. Jego organizatorem jest Konfederacja Lewiatan.

Biznes i praca ponad podziałami

Uczestnicy EFNI będą jak zwykle przyglądać się największym europejskim wyzwaniom, tarciom, szansom i motorom zmian. Nie zabraknie dyskusji o tym, co w tej chwili najbardziej elektryzuje Europę – m.in. o migrantach, konsekwencjach wyników brytyjskiego referendum, europejskich finansach, podziałach między zwolennikami silniejszej Unii i wzmacniania państw narodowych. Równie istotne pytania dotyczą tempa cyfryzacji europejskiej gospodarki, wyzwań klimatycznych, konkurencyjności wobec reszty świata.

EFNI to miejsce, w którym przedstawiciele różnych krajów Europy debatują o tym, co łączy i dzieli Stary Kontynent. Dotyczy to także obszaru biznesu i rynku pracy.

Czy jesteśmy przygotowani na rewolucję na rynku pracy?

Liczne zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym i społecznym będą miały wpływ zarówno na strukturę organizacji, jak i stosunki pracy czy dialog pracodawców i pracobiorców w całej Europie. W ramach czwartej rewolucji przemysłowej pojawiają się nowe, wcześniej niespotykane wyzwania. Z jednej strony stoimy przed perspektywą pojawiania się nowych, dziś jeszcze nieznanych zawodów i modeli rozwojowych. Z drugiej – przed wyzwaniami wynikającymi z powszechnej automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji. Światowe Forum Ekonomiczne prognozuje, że tylko w 15 badanych krajach w związku z tymi zjawiskami do roku 2020 roku zatrudnienie straci 5 milionów osób. Czy jesteśmy na to gotowi?

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan i wiceprezydent BUSINESSEUROPE: Wyzwania na rynku pracy były jednym z głównych tematów tegorocznej konferencji w Davos. Chcemy tę dyskusję kontynuować. W ciągu 10 do 20 lat nowe technologie mogą sprawić, że m.in. w Polsce zniknie około 700 zawodów, zwłaszcza tych niewymagających wysokich kwalifikacji. Jednocześnie rynek pracy będzie potrzebował rozwoju zupełnie nowych kompetencji. Jakich? Tegoroczne EFNI będzie o tym, co najważniejsze dla przyszłości europejskich pracodawców i pracowników.

Co, gdzie, kiedy?

W trakcie 2,5-dniowego Forum odbędzie się ponad 50 godzin debat, a w każdej z nich wezmą udział przedstawiciele świata nauki i biznesu, eksperci, reprezentanci organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz decydenci polityczni. Wśród panelistów znajdą się m.in.:

Przedstawiciele polskiego rządu:

 • Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
 • Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 • Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • Jerzy Materna, wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Stanisław Szwed, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Komisarze unijni, przedstawiciele instytucji unijnych i europosłowie:

 • Elżbieta Bieńkowska, komisarz EU ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości iMŚP w Komisji Europejskiej
 • Michał Boni, poseł Parlamentu Europejskiego
 • Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim
 • Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych w Parlamencie Europejskim
 • Tomasz Husak, dyrektor gabinetu Elżbiety Bieńkowskiej, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej
 • Paweł Karbownik, doradca Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska
 • Janusz Lewandowski, poseł Parlamentu Europejskiego
 • Michel Servoz, dyrektor generalny ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego w Komisji Europejskiej
 • Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej

A także przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców, sektora prywatnego i świata nauki, w tym m.in.:

 • Carl Bildt, przewodniczący Globalnej Komisji ds. Zarządzania Internetem (GCIG)
 • Gabriele Bischoff, prezydent Grupy Pracowników, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność
 • Martin Ford, amerykański pisarz, futurysta, deweloper rozwiązań software, przedsiębiorca
 • Steve Keen, profesor Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Kingston University London
 • Ade McCormack, doradca ds. strategii cyfrowych z Wielkiej Brytanii
 • Guy Standing, brytyjski ekonomista i specjalista w zakresie rynku pracy, profesor Uniwersytetu Londyńskiego
 • Luca Visentini, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ETUC

W programie Forum znajdą się nie tylko sesje plenarne i panele, ale także debaty specjalne, prezentacje raportów specjalnych oraz wydarzenia towarzyszące. Ciekawie zapowiada się dyskusja przedstawicieli mediów europejskich na temat pogłębiających się wśród państw członkowskich różnic w podejściu do tempa integracji europejskiej tego. Pracodawcy wraz ze związkowcami i politykami będą rozmawiać o oczekiwaniach stron dialogu społecznego wobec wyzwań gospodarczych. Nie zabraknie także, w ramach Akademii EFNI, prezentacji idei i narzędzi, które mogą zrewolucjonizować biznes i sektor publiczny.

Jak co roku w ramach wydarzeń towarzyszących Forum znajdzie się Inicjatywa Bałtycka – debata na temat dbałości o bałtycki ekosystem i rozwoju portów. Po zakończeniu sesji dziennych odbędą się Rozmowy nocnych marków, czyli dyskusje z panelistami EFNI w kameralnej scenerii i nieformalnej atmosferze. Natomiast mieszkańcy Sopotu tradycyjnie zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Zatokach Dialogu, gdzie będą mogli spotkać się z wybranymi gośćmi Forum. Podczas kongresu przewidujemy także ceremonię wręczenia nagrody Citi Handlowy Emerging Markets Champions oraz wyróżnienia Wizjonerzy 2016 Dziennika Gazety Prawnej dla menedżerów za biznesową wizję, determinację i odwagę.

***

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, nauki i mediów. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbędzie się w dniach 28-30 września w Sopocie, a jej hasłem przewodnim będzie „Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki”.

Więcej informacji: www.efni.pl

Dodatkowe informacje:
Magdalena Słodownik
mslodownik@konfederacjalewiatan.pl
Tel. +48 660 426 009

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater