Lewiatan: e-zwolnienia ograniczą nadużycia

Projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, nad którym pracują obecnie posłowie, upowszechni e-zwolnienia i umożliwi lepszą kontrolę krótkoterminowych zwolnień lekarskich. Ograniczy to nadużycia, których koszty ponoszą pracodawcy i uczciwi pracownicy.

– Upowszechnienie e-zwolnień jest korzystne dla pracodawców i pracowników. Dzięki nim płatnicy składek będą automatycznie informowani o zaświadczeniach wystawionych ich ubezpieczonym. Poprawi to monitoring i ograniczy możliwość popełnienia nadużyć. Elektroniczne zaświadczenia lekarskie są bowiem znacznie trudniejsze do sfałszowania niż papierowe – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan. – Postulujemy, żeby rozwiązanie to zostało wprowadzone już od 1 stycznia 2018 r. Niestety wczoraj w Komisji Sejmowej zgłoszono poprawkę, ze wskazaniem terminu wejścia w życie na połowę 2018 r. To za późno, każdy kolejny miesiąc generuje znaczne straty – dodaje.

Warto przypomnieć, że w 2016 r. na ok. 570 tys. przeprowadzonych przez ZUS kontroli zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, wydano ponad 22 tys. decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ok. 16 mln zł, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. A to tylko niewielka część zjawiska, bo ZUS nie jest w stanie skontrolować wszystkich zwolnień.

Lewiatan uważa natomiast, że wszyscy pracownicy mają prawo do płatnego zwolnienia chorobowego. Wszelkie działania podejmowane przez pracodawców mają na celu wyłącznie walkę z  nadużyciami w korzystaniu ze zwolnień lekarskich. Koszty takich praktyk obciążają  bowiem zarówno pracodawców jak i pracowników.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater