Lewiatan: Dzięki certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego wzrośnie zaufanie

Pakiet cyberbezpieczeństwa ułatwi walkę z cyfrowymi przestępstwami, uważa Konfederacja Lewiatan, która w liście do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej przedstawiła pozytywną opinię do najważniejszych założeń pakietu.

„Popieramy wprowadzenie certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, bo przyczyni się do wzrostu zaufania konsumentów i jakości bezpiecznych produktów, usług oraz do szybszego rozwoju unijnego rynku internetu rzeczy (IoT), także w aspekcie transgranicznym. Certyfikacja powinna być dobrowolna. Tym samym, nie będzie stanowiła niepotrzebnej bariery wejścia dla start-up-ów i firm eksperymentujących z innowacyjnymi produktami i usługami, a jednocześnie może stanowić czynnik konkurencyjności pomiędzy firmami” powiedziała ekspertka Lewiatana Aleksandra Musielak, cytowana w komunikacie.

Konfederacja Lewiatan widzi też konieczność podjęcia szybkich kroków, w celu skutecznego rozpoznawania firm dopuszczających się cyberprzestępstw, doskonalenia pracy organów ścigania i lepszego prawa karnego.

„W polskim kodeksie karnym wciąż brak jest definicji takich pojęć jak: przestępczość komputerowa, przestępczość internetowa, cyberprzestępczość, co pośrednio przekłada się na ograniczone możliwości ich ścigania, a także na brak odpowiedniej znajomości zagadnień Internetu/nowych technologii przez policję, prokuraturę i sądy” – dodała Musielak.

Konfederacja Lewiatan zgadza się, że ważnym aspektem bezpieczeństwa cybernetycznego powinna być edukacja. Istotne jest zarówno kształcenie odpowiednich kompetencji i umiejętności począwszy od szkolnictwa na poziomie podstawowym, po szeroko zakrojone kampanie edukacyjne adresowane do całego społeczeństwa, w tym do ludzi starszych, którzy są zazwyczaj stosunkowo łatwowierni i nie posiadają zbyt rozwiniętych kompetencji cyfrowych, podsumowano.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater