Lewiatan: Delegowanie pracowników w UE niekorzystne dla polskich firm

Delegowanie pracowników w UE niekorzystne dla polskich firm

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, bułgarskiej prezydencji oraz Parlamentu Europejskiego ogłosili wstępne porozumienie w sprawie delegowania pracowników. Nowe przepisy utrudnią konkurencję ze strony polskich firm za granicą i mogą się przyczynić do ich stopniowego wypierania z rynków innych państw UE – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Przedstawione wstępne założenia porozumienia nie napawają optymizmem. Wprowadzenie nowych rozwiązań może przyczynić się do stopniowego wypierania polskich firm z rynków innych państw członkowskich. Będzie to wynikało z większej złożoności regulacji, pociągających za sobą zwiększone koszty oraz z zagrożenia wysokimi karami za najdrobniejsze przewinienia – ocenia Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Najważniejszym elementem projektu jest wprowadzenie zasady „tej samej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy”. W ocenie pracodawców zastosowanie tej zasady do pracowników tymczasowo delegowanych nie doprowadzi do poprawy warunków pracy samych pracowników, a zwiększy biurokratyczne i administracyjne obciążenia przedsiębiorców świadczących usługi. Pracownicy delegowani już obecnie cieszą się szeregiem gwarancji (prawo do co najmniej minimalnej stawki wynagrodzenia w państwie wykonywania usługi), a koszty oddelegowania są porównywalne z kosztami zatrudnienia pracowników miejscowych.

Okres delegowania ma zostać ograniczony do 12 miesięcy z możliwością jego wydłużenia o kolejne 6  miesięcy poprzez zawiadomienie odpowiedniego organu. Takie rozwiązanie nie będzie kompatybilne z regułami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Nowe rozwiązania mają mieć również zastosowanie do transportu drogowego. Do czasu wejścia w życie przepisów sektorowych (obecnie odrębnie negocjowanych) stosowane będą  przepisy dyrektywy w sprawie delegowania z 1996 r.

Zawarty kompromis musi być jeszcze zaakceptowany przez Komisję Europejską i Radę.

Konfederacja Lewiatan

rlisicki

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater