Lewiatan: Dane księgowe powinny być lepiej zabezpieczone

Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt rozporządzenia ministra finansów dotyczący sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane, postuluje uzupełnienie go o kwestie związane z zabezpieczeniem przesyłanych lub przekazywanych danych przed nieuprawnionym dostępem.

W projekcie nie zawarto odpowiedzi na pytanie, czy Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość szyfrowania nośników danych -” przekazanie danych na niezaszyfrowanych nośnikach danych (np. płytach CD, czy DVD) narusza podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z ochroną informacji stanowiących tajemnice handlową i naraża podatnika na konsekwencje prawne

-” mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Samo podpisanie przekazania dokumentów do organów podatkowych nie stanowi zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do informacji. W celu wyeliminowania ryzyk i zabezpieczenia danych przedsiębiorców zasadnym jest wprowadzenie dodatkowych zapisów. Chodzi o sformułowanie, że w przypadku przekazania ksiąg na informatycznych nośnikach danych podatnik ma prawo zabezpieczyć księgi hasłem, które przekaże uprawnionym organom w odrębnej korespondencji lub telefonicznie.

W projekcie rozporządzenia brakuje również przepisów określających poświadczenie odbioru dla danych przekazywanych na informatycznych nośnikach danych.W konsekwencji, podatnicy przekazujący dane osobiście na nośnikach danych będą pozbawieni możliwości otrzymania dowodu potwierdzającego termin ich przekazania.

Prosimy o doprecyzowanie, czy w takiej sytuacji takie poświadczenie będzie wydawane, a jeśli tak, to przez kogo, i w którym momencie

– dodaje Przemysław Pruszyński.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater