Lewiatan – Brussels Headlines: Przyszłość UE wg Białej Księgi Junckera / Dyskusja o delegowaniu pracowników trwa

Jaka będzie przyszłość Unii?

W tym miesiącu Newsletter jest trochę opóźniony – czekaliśmy na opublikowanie przez Komisję Europejską Białej Księgi na temat przyszłości Europy (1 marca) oraz pierwsze reakcje na zawarte w niej propozycje (2-3 marca). Księga to ważny dokument: Komisja wskazuje w nim na konieczność zmian w funkcjonowaniu UE i rozpoczyna debatę na temat jej przyszłości (perspektywa do 2025 roku). Debata ma mieć finał na Szczycie Rady Europejskiej w grudniu br.

Więcej

AKTUALNOŚCI:

Przyszłość Unii Europejskiej wg Białej Księgi Junckera

60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich i rozważania o przyszłości Europy

Umowa gospodarczo-handlowa z Kanadą (CETA)

Konieczne działania dla obrony konkurencyjności firm europejskich

Dyskusja o delegowaniu pracowników trwa…

Bieżące konsultacje społeczne w Komisji Europejskiej

Luty w Brukseli – podsumowanie

KALENDARIUM:

16.03.2017 | Seminarium Lewiatana w Brukseli: Revision of posting directive – it is not only about posting and workers…

25.03.2017 | 60. Rocznica podpisania Traktatów Rzymskich, Rzym

marzec 2017 | Kalendarz wydarzeń

Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Tel. +48 22 55 99 900 Fax +48 22 55 99 910

www.konfederacjalewiatan.pl

lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater