Lewiatan: Aplikanci ze stolicy najlepsi w konkursie arbitrażowym

W tegorocznym, piątym już Konkursie Arbitrażowym Lewiatan zwyciężyła drużyna reprezentująca warszawską Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką. Najlepszym mówcą została Aleksandra Żanowska z Warszawy. W tym roku w zmaganiach uczestniczyło około 100 aplikantów adwokackich i radcowskich.

Konkurs należy do kategorii tzw. moot courts i jest oparty na symulacjach postępowań sądowych i arbitrażowych. Tegoroczna edycja dotyczyła sporu powstałego między spółkami działającymi w sektorze energetycznym. Wzięły w nim udział 32 drużyny z 8 okręgów (Lublin, Kraków, Warszawa, Toruń, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice), a także ponad stu arbitrów, którzy zarówno w rundach pisemnych, jak i ustnych oceniali zmagania zawodników.

W finale konkursu wystąpiły dwie najlepsze drużyny: ORA Katowice jako powód oraz OIRP i ORA Warszawa jako pozwany). Symulacja rozprawy arbitrażowej dotyczyła sporu powstałego na gruncie wdrażania systemu informatycznego przez konsorcjum. Poruszane zagadnienia materialnoprawne obejmowały m.in. stronę podmiotową sporu, klasyfikację umowy czy sposób naliczania odszkodowania, zaś od strony proceduralnej m.in. zagadnienia tzw. anti-suit injunction. Zwyciężyła drużyna reprezentująca OIRP i ORA Warszawa.

To największy w Polsce konkurs typu moot court, adresowany do aplikantów adwokackich i radcowskich. Jego uczestnicy wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulowanych rozpraw. Wieloletnia tradycja moot courts pokazuje, że taka forma edukacji prawniczej przynosi znakomite efekty. Inspiracją dla organizatorów konkursu był sukces Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, największego na świecie konkursu typu moot court adresowanego do studentów prawa, a poświęconego tematyce międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym patronatem prezesów Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych.

Konkurs był audytowany przez PwC, które podjęło się sprawdzenia wszystkich ocen, formularzy i punktów.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater