Lewiatan apeluje o zwiększenie wydatków na kształcenie ustawiczne

Lewiatan apeluje o zwiększenie wydatków na kształcenie ustawiczne

Konfederacja Lewiatan apeluje do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o zwiększenie w tym roku wydatków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników, m.in. poprzez przesunięcie niewykorzystanych środków z zasiłków i świadczeń obligatoryjnych. Zdaniem pracodawców ograniczenie finansowania kształcenia ustawicznego nie ma uzasadnienia ani w wysokości przychodów i strukturze wydatków Funduszu Pracy, ani w sytuacji na rynku pracy.

– Wielokrotnie zgłaszaliśmy sprzeciw wobec ograniczenia w tym roku wydatków na KFS ze 199 588 tys. zł do 105 608 tys. zł. Takie zmniejszenie finansowania kształcenia ustawicznego  jest nieuzasadnione w kontekście wysokości przychodów  Funduszu Pracy, czy sytuacji na rynku pracy. Nasz sprzeciw budzi również finasowanie ze środków FP zadań innych niż te dotyczące bezpośrednio zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Nasz rynek pracy od lat charakteryzuje niedopasowanie strukturalne polegające na rozbieżności pomiędzy kwalifikacjami poszukiwanymi przez pracodawców a tymi, którymi mogą legitymować się zatrudnieni lub potencjalni pracownicy. Niewątpliwie, niwelowaniu tych niedopasowań nie sprzyja niski udział Polaków w kształceniu ustawicznym.

Dlatego Konfederacja Lewiatan podtrzymuje swoją wcześniejszą opinię o niedostatecznej wysokości środków przeznaczonych w ramach KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i wnioskuje o podwyższenie kwoty rezerwy KFS. Określony w planie Funduszu Pracy poziom finasowania KFS ogranicza dostęp pracowników i pracodawców do kształcenia ustawicznego.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater