Lewiatan apeluje o skierowanie ustawy o TK do Trybunału Konstytucyjnego

Przyjęta wczoraj przez Sejm i dzisiaj dyskutowana w Senacie ustawa zmieniająca zasady funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego podważa stabilność funkcjonowania tej instytucji, a w przyszłości może spowodować, że istotne dla pracodawców i pracowników rozstrzygnięcia w sprawach gospodarczych, podatkowych czy dotyczących prawa pracy będą zapadały po wielu miesiącach, a nawet latach – uważa Konfederacja Lewiatan.

Niepokoi również szybkie tempo i tryb prac nad ustawą. Przy tak ważnym akcie prawnym konieczne są konsultacje, dyskusja i rzetelna ocena skutków.

Lewiatan w ostatnim czasie dwukrotnie już apelował do polityków w sprawie Trybunału Konstytucyjnego o odpowiedzialne działanie i podejmowanie decyzji w zgodzie z potrzebami i interesami obywateli i przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan jako reprezentatywna organizacja pracodawców wielokrotnie kierowała do Trybunału wnioski o stwierdzenie niekonstytucyjności określonych przepisów. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy wyroków, które nie zawsze były zgodne z naszymi oczekiwaniami, ale zawsze wynikały z treści konstytucji RP. Chcemy, aby Trybunał pozostał instytucją działającą sprawnie, wolną od wpływów ośrodków władzy ustawodawczej i wykonawczej

Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy o skierowanie ustawy przed podpisaniem do Trybunału z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z przepisami konstytucji. Apelujemy do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby również podjął się analizy ustawy i skierował wniosek do TK. Apelujemy do innych organizacji pracodawców i związków zawodowych, aby podjęły wysiłki na rzecz obrony swych praw. Niedziałający Trybunał Konstytucyjny, rozpatrujący sprawy po wielu miesiącach nie będzie bronił naszych praw i interesów.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater