Lewiatan: 44 proc. licealistów korzysta z korepetycji. Zaledwie 36 proc. nauczycieli uczących w polskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych chętnie rozmawia z uczniami o ich przyszłości zawodowej

Jedna trzecia młodzieży w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, w tym aż 44 proc. w liceach korzysta z korepetycji – wynika z badań zleconych przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Konfederację Lewiatan.

Zgodnie z danymi Eurostatu, w czerwcu 2016 roku, w Unii Europejskiej bez pracy pozostawało ponad 4 miliony młodych ludzi. W Polsce takich osób było 245 tysięcy, czyli 17 proc. naszej młodzieży.

Tymczasem zaledwie 36 proc. nauczycieli uczących w polskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych chętnie rozmawia z uczniami o ich przyszłości zawodowej. 1/3 młodzieży korzysta z korepetycji, w tym aż 44 proc. w liceach. W połowie przypadków powodem tych zajęć jest wyjaśnienie materiału niezrozumianego na lekcji. Najczęściej (46 proc.) korepetycje inicjują rodzice, którzy nie chcą, by ich dzieci szły do szkół zawodowych. 2/3 rodziców uczniów w wieku 13-19 lat uważa, że decyzja o wyborze przyszłego zawodu powinna być podejmowana dopiero na etapie liceum. W efekcie, do zasadniczych szkół zawodowych uczęszcza w Polsce zaledwie 17 proc. uczniów. Teoretycznie 65,3 proc. uczniów tych szkół korzysta z praktyk u przedsiębiorców. Teoretycznie, gdyż mocno przeładowana podstawa programowa w praktyce nie pozwala na solidne dualne nauczanie.

Z inicjatywy Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Konfederacji Lewiatan, przy merytorycznym wsparciu Centrum Innowacyjnej Edukacji i technicznym agencji Millward Brown, zbadano skalę zjawiska korepetycji w Polsce i ich relację do postrzegania szkół zawodowych przez rodziców uczniów. Przeprowadzono też wywiady pogłębione z dyrektorami szkół zawodowych i pracodawcami zaangażowanymi w praktyczną edukację zawodową.

Pełny raport

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater