Aktualności, Wieści z firm

Kulczyk Investments wierzy w potencjał Beyond.pl i nowych technologii

Kulczyk Investments, prywatny, międzynarodowy dom inwestycyjny, sfinalizował transakcję wykupu udziałów posiadanych przez mniejszościowego wspólnika w firmie Beyond.pl i stał się 100% właścicielem spółki. O planach KI dotyczących rozwoju Beyond.pl, dostawcy usług data center, chmury i Managed Services, rozmawia redakcja ISB Tech z nominowanym w czerwcu br. prezesem Kulczyk Investments – Dawidem Jakubowiczem.

Kulczyk Investments w maju br. stał się 100% właścicielem Beyond.pl. Co skłoniło Was do nabycia pozostałych udziałów spółki?

Dawid Jakubowicz: Inwestycję w Beyond.pl rozpatrujemy zdecydowanie w kategoriach długoterminowych. Powołując się na badania wyspecjalizowanych firm analitycznych, rynek data center i chmury w najbliższych latach będzie rozwijał się w tempie kilkunastu procent rocznie. Dane rynkowe pokazują silny trend wzrostowy. Dynamiczny rozwój Beyond.pl w ostatnich latach również to potwierdza. Zapotrzebowanie na usługi związane z profesjonalnym utrzymywaniem i przetwarzaniem danych wzrasta z roku na rok, a cyfrowa transformacja wynikająca m.in. z rozwoju technologii takich jak 5G, IOT, AI będzie to zapotrzebowanie tylko zwiększać. To są fakty.

Angażujemy się jednak nie tylko w projekty, które mają duży potencjał rynkowy, ale też są ambitne i unikatowe. A Beyond.pl zdecydowanie wyróżnia się na tle rynkowej konkurencji. Już 18 lat temu, gdy uruchamialiśmy spółkę i staliśmy się jej udziałowcem, de facto stała się ona polskim prekursorem w zakresie dostarczania profesjonalnych usług data centerchmury i Managed Services. Warto przypomnieć, że to pracownicy Beyond.pl ponad dekadę temu uruchomili pierwszą polską chmurę publiczną, czyli e24cloud.

Dziś to rozwiązanie chmurowe jest nadal rozwijane i wykorzystywane zarówno przez lokalnych, jak i zagranicznych klientów. Beyond.pl był i jest do tej pory pionierem, jeśli chodzi o tworzenie infrastruktury centro-danowej o najwyższych parametrach jakościowych. Należący do Beyond.pl obiekt Data Center 2 to unikalne nie tylko w skali kraju centrum danych. Jest ono jedynym obiektem w całej UE posiadającym jednocześnie certyfikat ANSI/TIA-942 Rated 4 oraz normę EN 50600 Klasa 4, co gwarantuje klientom pełną ciągłość biznesową. Jest też jednym z najbardziej efektywnych energetycznie centrów danych. Znamy Beyond.pl od lat i jesteśmy pewni jego potencjału.

Jakie znaczenie dla tej transakcji miały poznańskie, wspólne z KI, korzenie oraz obecna lokalizacja obiektów Beyond.pl?

Rzeczywiście, początki Kulczyk Investments, tak samo jak Beyond.pl związane są z Poznaniem. Jednak nie rzutują one na decyzje. Na pewno dużą zaletą Beyond.pl z biznesowego punktu widzenia jest umiejscowienie centrów danych spółki. Lokalizacja w Poznaniu, w połowie drogi między Warszawą a Berlinem, zapewnia optymalny czas przesyłu danych (latency) pomiędzy Polską a krajami Europy Centralnej i Zachodniej. Dla międzynarodowych graczy i globalnych organizacji bliskość do zachodniej granicy oraz strategiczne umiejscowienie w Centralnej Europie ma krytyczne znaczenie. Z kolei redundantna infrastruktura telekomunikacyjna wspierająca usługi łączności to dla klientów gwarancja ciągłości usług w tym obszarze.

Jakie cele stawia sobie Kulczyk Investments inwestując w Beyond.pl? Jakie macie plany?

Wierzymy w potencjał nowoczesnych technologii i rynku IT. To główny obszar naszych zainteresowań. Celem jest dalszy rozwój spółki i realizacja nowych projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącego zapotrzebowania na zrównoważone usługi IT. Rozwój Beyond.pl będzie kontynuowany w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Od ponad 3 lat spółka jest z sukcesem zarządzana przez Wojciecha Stramskiego, który będzie kontynuował dalszą ekspansję organizacji.

Wojciech Stramski, CEO Beyoind.pl

W pierwszej połowie tego roku dołączył do zespołu Wojciech Darłowski, który przynosi ze sobą 25-letnie doświadczenie w branży IT. W Beyond.pl rozwija on i profesjonalizuje oferowane usługi chmurowe i Managed Services, na które systematycznie rośnie zapotrzebowanie.

Beyond.pl posiada dziś blisko pół tysiąca klientów, z czego około 30% to klienci międzynarodowi. Łącząc jakość, bezpieczeństwo i skalowalność ze zrównoważonym rozwojem, widzimy potencjał na pozyskanie kolejnych klientów o silnej dynamice wzrostu i dużych ambicjach. Dziś klienci coraz rzadziej szukają wyłącznie obiektu kolokacyjnego, czyli takiego, w którym będą sami utrzymywać fizyczną infrastrukturę IT.

Potrzebują profesjonalnego partnera i doradztwa w wyborze optymalnego sposobu zarządzania infrastrukturą IT z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi, począwszy od klasycznej kolokacji po chmury w różnych modelach, czy infrastrukturę jako usługę. A 1/3 80-osobowego zespołu Beyond.pl to specjaliści z ponad 15-letnim doświadczeniem w IT, którzy stale podnoszą kwalifikacje. W ciągu roku na szkolenia spółka przeznacza 2 tys. godzin. Przy aktualnym niedoborze profesjonalnej kadry IT, szybko zmieniających się technologiach i wysokiej specjalizacji, firm zainteresowanych profesjonalnym i bezpiecznym wsparciem w zakresie administracji oraz monitorowania zasobów IT będzie coraz więcej.

Czy Beyond.pl planuje w najbliższym czasie nowe inwestycje?

Jednym z najbliższych projektów Beyond.pl jest stworzenie w regionie sieci mniejszych, lokalnych obiektów, tzw. brzegowych centrów danych, które będą połączone z poznańskim kampusem. To odpowiedź na wzrost zapotrzebowania na przesyłanie danych w czasie rzeczywistym związanym m.in. z rozwojem Sztucznej Inteligencji, Internetu Rzeczy czy 5G. Opóźnienie w dostępie do danych staje się czynnikiem krytycznym dla działalności przedsiębiorstw w wielu branżach, np. w sektorze finansowym, handlu czy firmach specjalizujących się w analizie danych. Brzegowe centrum danych to rozwiązanie dla firm, które potrzebują utrzymywać i przetwarzać dane blisko źródła ich generowania. Taki obiekt spółka już posiada w centrum Poznania i na bazie tych doświadczeń będą powstawać kolejne ośrodki.

Równolegle spółka pracuje nad wyskalowaniem usług Managed Services. Inwestujemy w ludzi, rozwijamy zespół, pozyskujemy doświadczonych managerów i ekspertów technicznych, którzy pozwalają nam realizować bardziej wymagające projekty z zakresu Professional Services. Patrząc na Beyond.pl całościowo, uważamy, że jest na najlepszej drodze by stać się partnerem IT pierwszego wyboru dla dużych, europejskich organizacji.

Czy widzi Pan jakieś szczególne potrzeby ze strony klientów, w obszarze rozwoju infrastruktury IT?

Oprócz powszechnej digitalizacji i potrzeb w tym zakresie, znacząco zmienia się podejście biznesu do zrównoważonego rozwoju, minimalizowania emisji śladu węglowego, zaangażowania w szeroko rozumiane otoczenie czy dbałość o dobrostan pracowników. Dotychczas obowiązek raportowania niefinansowego dotyczył wyłącznie spółek giełdowych, ale jak wiemy, od przyszłego roku obejmie on zdecydowanie większą liczbę organizacji.

Będą one musiały m.in. liczyć ślad węglowy oraz weryfikować działalność kontrahentów w sferze ESG. To sprawi, że firmy zmodyfikują kryteria wyboru dostawców, a jednym z czynników poddanych analizie stanie się podejście dostawcy do ESG, czyli środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego.

Beyond.pl ma na tym polu znaczącą przewagę, ponieważ kwestie zrównoważonej działalności były traktowane przez spółkę priorytetowo od dawna. Już 7 lat temu Beyond.pl zbudował centrum danych, które w zakresie efektywności energetycznej nie miało sobie równych w Polsce i większości krajów europejskich. Warto dodać, że mimo upływu lat obiekt wciąż znajduje się w czołówce serwerowni ograniczających konsumpcję energii na potrzeby swojej działalności. Co więcej, jako pierwszy polski operator centrów danych spółka przeszła na 100% zasilanie serwerowni energią odnawialną. Dodatkowo, Beyond.pl odzyskuje w obu centrach danych ciepło, które jest wytwarzane przez utrzymywany w komorach serwerowych sprzęt IT. Jest ono wykorzystywane do ogrzewania centrum kulturowo-handlowego Stary Browar w Poznaniu oraz własnego biurowca. A to oznacza, że klienci utrzymujący w Beyond.pl swoje środowiska – chmurowe lub fizyczne – minimalizują ślad węglowy generowany przez ich zasoby IT przy jednoczesnym zwiększaniu bezpieczeństwa danych i biznesu. Optymalne połączenie.