„Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej ekonomiczno-administracyjnej”

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020

LIDER – TEB Edukacja Sp. z o.o.

PARTNERZY – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest wypracowanie rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi dla grupy branżowej ekonomiczno-administracyjnej poprzez opracowanie: przykładowego programu nauczania dla 4 zawodów z branży uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi, przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców, propozycji działań związanych z zapoznawaniem uczniów i nauczycieli z nowymi technologiami w branży oraz przykładowych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu trwającego od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na konferencję: Kształcenie w zawodach ekonomiczno-administracyjnych – Poznań, 21 lutego

 

 Miejsce: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu

Termin: 21.02.2020 r.    

W imieniu Konfederacji Lewiatan, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, TEB Edukacji
oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, jako partnera merytorycznego wydarzenia, serdecznie zapraszamy przedstawicieli szkół kształcących w zawodach branży ekonomiczno-administracyjnej, centrów kształcenia praktycznego, pracodawców, przedstawicieli do udziału w debacie,
w czasie której chcielibyśmy podyskutować o kondycji kształcenia branżowego w tym obszarze.

Czy uczniowie kończąc szkoły są gotowi do pracy? Jak zachęcić pracodawców do angażowania się
w kształcenie na poziomie szkół średnich? Czy prawo oświatowe temu sprzyja? Jakie zmiany w przepisach ułatwią kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy? Jak zachęcić uczniów do podejmowania nauki
w szkołach branżowych? Jak wykorzystać globalne trendy, by zwiększyć konkurencyjność firmy?
Na te wszystkie pytania poszukamy odpowiedzi w czasie wydarzenia.
Chcielibyśmy także zainspirować Państwa do współpracy na linii szkoła – pracodawca, a także wypracować, jeśli to konieczne, propozycje zmian do prawa oświatowego, które będą temu sprzyjać.

Konferencja dotyczy kształcenia w zawodach: technik administracji, technik prac biurowych, technik archiwista, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik usług pocztowych i finansowych.
Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i realizowana w projekcie: „Mistrzowie zawodu – praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej”.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktów:

Jadwiga Winiarska

Departament Wydarzeń Konfederacji Lewiatan

+48 22 55 99 878

jwiniarska@konfederacjalewiatan.pl

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater