Konsultacje zmian do projektu dyrektywy ws. umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet do 27 marca

Pilne konsultacje zmian do projektu dyrektywy ws. niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość

Parlament Europejski pracuje obecnie nad poprawkami do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość.

Wśród najważniejszych zmian proponowanych przez PE należy wymienić rozszerzenie zakresu wspomnianej dyrektywy na sprzedaż offline i stworzenie jednolitego zestawu zasad odnośnie sprzedaży online oraz offline w państwach członkowskich (poprawka 29), a także uchylenie dyrektywy w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych (dyrektywa 1999/44/WE, poprawka 64).

Zmiany proponowane przez PE najlepiej obrazuje tabela, która jest dostępna TUTAJ.

Parlament Europejski zlecił badanie skutków zaproponowanych przez siebie rozwiązań w formie kwestionariusza, dostęnego w języku angielskim. Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag za jego pośrednictwem do 27 marca 2017 r.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe komentarze prosimy o ich przesyłanie na adres

amusielak@konfederacjalewiatan.pl

Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910

www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater