Konsultacje społeczne: Podzielona płatność w VAT (split payment)

naglowek_hs

Podzielona płatność w VAT (split payment) – konsultacje

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów
i usług. Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność nabywcy za towar lub usługę jest dokonywana
w wartości netto na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.

Podzielona płatność oznacza ograniczenie prawa dostawcy towaru lub usługodawcy do swobodnego dysponowania podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT
i nieprzekazaniu go do urzędu skarbowego.

Środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik będzie mógł wykorzystać wyłącznie do zapłaty VATu na konto VAT kontrahenta oraz do wpłaty podatku należnego na rachunek urzędu skarbowego. Na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgoda wydawana będzie w formie postanowienia, podatnikom którzy nie budzą żadnych wątpliwości fiskusa, w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Decyzję o zastosowaniu systemu podzielonej płatności podejmować będzie nabywca!

Konfederacja Lewiatan rozpoczyna konsultacje projektu ustawy zakładającego wprowadzenie podzielonej płatności w podatku VAT

Firmy zainteresowane udziałem w konsultacjach projektu prosimy o przekazanie uwag w terminie
do 25 maja br. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

ppruszynski

Konfederacja LewiatanLewiatan_podst

ul. Zbyszka Cybulskiego 3

00-727 Warszawa

Tel. +48 22 55 99 900

Fax +48 22 55 99 910

www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater