Konsultacje publiczne, dotyczące inicjatywy KE w zakresie start-upów zakończą się 31 lipca 2016 r.

Konsultacje publiczne, dotyczące inicjatywy KE w zakresie start-upów zakończą się 31 lipca 2016 r. Link do strony Komisji Europejskiej, na której znajdują się dodatkowe informacje.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723

wersja w języku polskim =>
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723&lang=pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater