Konsultacje Konfederacji Lewiatan – projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/konsultacje/konsultacje.jpg

Szanowni Państwo

zapraszamy do udziału w konsultacjach nowego projektu. Jeżeli:

  • chcesz zgłosić uwagi, prześlij je na adres: rlisicki@konfederacjalewiatan.pl
  • chcesz obserwować prace nad projektem, ale nie zgłosisz uwag – odpowiedz TAK na tego e-maila
obszarPOLITYKA SPOŁECZNA
termin zgłoszenia uwag23 lipca 2018 r.
 tytuł projektu ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
link do RCLhttp://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313810
 główne
zmiany/przepisy
  1. utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ukierunkowanego na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych,
  2. określenie źródeł dochodu Funduszu jako, w  szczególności:

–         danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4% od nadwyżki dochodów przekraczających kwotę 1 000 000 zł w  roku podatkowym,

–         obowiązkowa składka na nowy Fundusz

o    ustalona od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia,

o    wysokość składki określać będzie ustawa budżetowa,

o    w okresie przejściowym (styczeń – grudzień 2019 r.) płatnik składek będzie opłacał łącznie składki na Fundusz Pracy i nowy Fundusz w wysokości 2,45%, z której to wpłaty zostanie wyodrębniona składka na Fundusz w wysokości 0,15%, a w konsekwencji składka na Fundusz Pracy będzie obniżona do 2,30%,

 autor projektu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 data publikacji projektu13.07.2018
ekspert prowadzącyRobert Lisicki
 

Projekt ustawy o  Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/konsultacje/loga_ue.jpg
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater