Kongres Rady Podatkowej, 26-28maja

Rozpoczynamy przygotowania do V Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Tradycyjnie będzie to wydarzenie poświęcone najbardziej istotnym zagadnieniom z obszaru prawa podatkowego. Naszym celem jest, aby w rozmowie z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, ekspertami i przedsiębiorcami zaprezentować uczestnikom zmieniające się otoczenie prawno-podatkowe. Chcemy podsumować niedawne zmiany oraz wspólnie sformułować postulaty de lege ferenda w systemie podatkowym.

Planowany termin wydarzenia to 26-28 maja 2021 r. (formuła hybrydowa tzn. paneliści i panelistki będą obecni na miejscu, w studio w Konfederacji Lewiatan, zaś pozostali uczestnicy – online).

Pierwszego dnia zapraszamy na bezpłatną, otwartą dla wszystkich konferencję na temat najważniejszych zmianach w prawie podatkowym. Rozważane przez nas tematy do dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, to:Opodatkowanie podatkiem VAT e-commerce w dobie ery cyfrowej – planowane zmiany na szczeblu krajowym i międzynarodowym

 • Zielona Księga Innowacji – jak powinien funkcjonować idealny system wspierania innowacyjności na gruncie przepisów prawa podatkowego/
 • Opodatkowanie międzynarodowe – szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem podatku cyfrowego oraz globalnego podatku minimalnego
 • Jak upraszczać prawo podatkowe – czy punktowe, częste zmiany przynoszą efekty?
 • Podatki sektorowe – czy każda branża będzie mieć swój podatek?
 • Podatki a efektywność firm – jak obciążenia wpływają na ich funkcjonowanie i konkurencyjność?
 • Czy proces legislacyjny wymaga zmiany? Jak tworzyć i wprowadzać zmiany bez szkody dla przedsiębiorców.

W drugim i/lub trzecim dniu wydarzenia zaprosimy uczestników na warsztaty, podczas których nasi partnerzy poprowadzą szkolenia na temat najważniejszych zagadnień podatkowych. Proponowane przez nas tematy warsztatów, to:

 • Zmiany w VAT – pakiet Slim VAT, czy faktyczne oznacza, że jest łatwiej?
 • Zmiany w VAT – opodatkowanie e-commerce
 • Zmiany w CIT – opodatkowanie CIT spółek komandytowych
 • Zmiany w CIT – ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT)
 • Wsparcie dla przedsiębiorców w związku z Covid-19 – skutki podatkowe
 • Ulgi IP box i B+R w praktyce
 • Ceny transferowe – wybrane zagadnienia
 • Tarcza finansowa PFR – rozliczenie
 • Krajowy System e-Faktur – udogodnienie czy kolejna problemy firm?
 • Tematy inne – zaproponowane przez partnerów kongresu.

Link do relacji z zeszłorocznego Kongresu http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/iv_kongres_rady_podatkowej__relacja_z_wydarzenia

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater